Instanțe judecătorești naționale

Slovenia

Prezenta secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Slovenia.

Conținut furnizat de
Slovenia

Instanțe de drept comun

În temeiul articolului 98 din Legea privind instanțele, instanțele de drept comun din Slovenia sunt:

 • instanțele locale (okrajna sodišča);
 • instanțele districtuale (okrožna sodišča);
 • instanțele superioare (višja sodišča);
 • Curtea Supremă a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče) (denumită în continuare „Curtea Supremă”).

Jurisdicția instanțelor locale

În temeiul articolului 99 din Legea privind instanțele, instanțele locale din Slovenia au jurisdicție în următoarele materii:

Jurisdicție în materie penală

 1. să judece în primă instanță fapte penale sancționate cu amendă sau cu până la trei ani de închisoare, cu excepția faptelor penale împotriva onoarei sau a reputației comise prin intermediul presei, radioului, televiziunii sau al altor mijloace de informare în masă;
 2. să investigheze faptele penale menționate anterior;
 3. să desfășoare alte activități prevăzute de lege.

Jurisdicție în materie civilă

Să judece sau să pronunțe hotărâri în primă instanță:

 1. în cauze civile conform Codului de procedură civilă;
 2. în materie de succesiune și în alte chestiuni necontencioase, cu excepția unor dispoziții contrare ale legii, precum și în ceea ce privește registrul funciar;
 3. în materie de executare silită și garanții, cu excepția unor dispoziții contrare ale legii.

Jurisdicție în alte materii

Să judece sau să pronunțe hotărâri în alte materii, dacă legea prevede astfel.

Asistență juridică

Să hotărască asupra eligibilității de a beneficia de asistență juridică atunci când alte instanțe nu au competență legală și să hotărască asupra eligibilității de a beneficia de asistență juridică internațională în cazul infracțiunilor minore.

Jurisdicția instanțelor districtuale

În temeiul articolului 101 din Legea privind instanțele, instanțele districtuale din Slovenia au jurisdicție în următoarele materii:

Jurisdicție în materie penală

 1. să judece în primă instanță faptele penale care nu sunt de competența instanțelor locale;
 2. să desfășoare cercetări sau acțiuni de investigare cu privire la fapte penale (cele menționate la punctul 1 mai sus);
 3. să desfășoare proceduri prealabile și să judece în primă instanță fapte penale comise de minori;
 4. să hotărască în primă instanță cu privire la executarea unei hotărâri în materie penală pronunțată de o instanță din străinătate;
 5. să execute hotărâri în materie penală (derivă din punctele 1, 3 și 4 de mai sus) și să execute hotărârile în materie penală ale instanțelor locale;
 6. să hotărască cu privire la permisiunea de limitare a unor drepturi ale omului și a libertăților fundamentale;
 7. să pronunțe hotărâri în complet non-procesual (inclusiv în materii penale care sunt de competența instanțelor locale);
 8. să desfășoare alte activități prevăzute de lege;
 9. să supravegheze tratamentul legal și corect al condamnaților și să supravegheze deținuții.

Departamentele specializate ale instanțelor (districtuale) au responsabilitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute la punctele 1, 2, 3, 6, 7 și 8 în cazurile mai complexe, care implică criminalitatea organizată și economică, terorismul, corupția și alte astfel de infracțiuni.

Jurisdicție în materie civilă

Să judece sau să pronunțe hotărâri în primă instanță:

 1. în cauze civile conform Codului de procedură civilă;
 2. cu privire la recunoașterea hotărârilor instanțelor din străinătate;
 3. în caz de verificare și închidere obligatorie a conturilor, faliment sau lichidare, atunci când acestea sunt de competența instanței și în litigii conexe;
 4. în litigii privind drepturile de proprietate intelectuală;
 5. în cazul cererilor de măsuri provizorii, introduse înainte de începerea procedurii civile, asupra cărora instanța trebuie să se pronunțe în conformitate cu normele privind litigiile economice, în chestiuni în care s-a convenit asupra jurisdicției arbitrale și în cererile de măsuri provizorii în materie de drepturi de proprietate intelectuală;
 6. în proceduri necontencioase, dacă legea prevede astfel.

Jurisdicție în alte materii

 • să țină registrul comerțului;
 • să judece sau să pronunțe hotărâri în alte materii, dacă legea prevede astfel;
 • să hotărască asupra eligibilității de a beneficia de asistență juridică în cauze civile, penale și de alt tip;
 • să hotărască asupra eligibilității de a beneficia de asistență juridică internațională.

Jurisdicția instanțelor superioare

În temeiul articolului 104 din Legea privind instanțele, instanțele superioare au jurisdicție în următoarele materii:

 1. să judece sau să pronunțe hotărâri în al doilea grad de jurisdicție cu privire la căile de atac împotriva hotărârilor instanțelor locale și districtuale din zona lor de competență teritorială;
 2. să hotărască cu privire la litigiile în materie de jurisdicție dintre instanțele locale sau districtuale de pe teritoriul lor și cu privire la transferul de jurisdicție către o altă instanță locală sau districtuală din zona lor de competență teritorială;
 3. să desfășoare alte activități prevăzute de lege;

Baze de date juridice

Denumirea și URL-ul bazei de date

Sodstvo Republike Slovenije (Instanțele Republicii Slovenia)

Accesul la baza de date este gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Sodstvo Republike Slovenije (Instanțele Republicii Slovenia) oferă acces la mai multe baze de date, cum ar fi:

 • sistemul judiciar al Republicii Slovenia;
 • administrația judiciară;
 • registrele publice (registre funciare, registrul judiciar).

Linkuri conexe

Lista instanțelor

Ultima actualizare: 16/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.