Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Republika Ciper ima sodišča le dveh stopenj: vrhovno sodišče (Ανώτατο Δικαστήριο), ki na drugi stopnji obravnava vse pritožbe zoper odločbe sodišč prve stopnje, in naslednja sodišča prve stopnje:

  • Upravno sodišče (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • Okrožna sodišča (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • Porotna sodišča (Κακουργιοδικεία)
  • Družinsko sodišče (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • Sodišče za nadzor nad najemninami (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • Delovno sodišče (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) in
  • Vojaško sodišče (Στρατοδικείο)

Sodišča splošne pristojnosti – uvod

  • Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče ima trinajst sodnikov, od katerih je eden predsednik sodišča. Vrhovno sodišče ima naslednje pristojnosti:

Pritožbeno sodišče (Εφετείο)

Vrhovno sodišče obravnava vse pritožbe zoper odločbe sodišč prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah. Pritožbe praviloma obravnavajo senati treh sodnikov. Pritožbe se obravnavajo na podlagi zapisnika postopka na prvi stopnji (razen v zelo izjemnih primerih, ko je mogoče zaslišati tudi priče). Vrhovno sodišče lahko v okviru svoje pritožbene pristojnosti potrdi, spremeni ali razveljavi odločbo, ki je predmet pritožbe, ali pošlje zadevo v ponovno sojenje.

Nadzor nad upravnimi odločbami

Vrhovno sodišče je izključno pristojno za obravnavo pritožb zoper vse odločbe, akte ali opustitve oseb ali organov, ki izvajajo upravna pooblastila. Vrhovno sodišče lahko odpravi vse vročene izvršljive upravne akte, bodisi zaradi kršitev ali zlorab pooblastil ali zato, ker so v nasprotju z zakonom ali Ustavo.

Posebne sodne odredbe (prerogativi) (Προνομιακά Εντάλματα)

Vrhovno sodišče je izključno pristojno za izdajanje posebnih sodnih odredb (prerogativov) habeas corpusmandamuscertiorariquo warranto in prohibition.

Pomorsko pravo (Ναυτοδικείου)

Vrhovno sodišče ima prvostopenjsko in pritožbeno pristojnost v zadevah pomorskega prava. Na prvi stopnji zadevo obravnava sodnik posameznik, na pritožbeni pa sodišče v polni sestavi.

Volilne zadeve (Εκλογοδικείου)

Kot sodišče, pristojno za volilne zadeve, je vrhovno sodišče izključno pristojno za obravnavanje prošenj za razlago in uporabo volilne zakonodaje.

Ustavne zadeve

Vrhovno sodišče je pristojno za odločanje o ustavnosti vseh zakonov in reševanje sporov glede pooblastil oziroma pristojnosti, ki nastanejo med različnimi državnimi organi. Odloča tudi o ustavnosti zakonov, v povezavi s katerimi predsednik ali predsednica republike uresničuje svojo ustavno pravico do pravnega sredstva.

  • Okrožna sodišča (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Okrožna sodišča na prvi stopnji obravnavajo vse civilne zadeve (razen zadev pomorskega prava) in kazenske zadeve v primeru kaznivih dejanj, za katera je zagrožena kazen zapora do pet let. Vsako upravno okrožje na Cipru ima okrožno sodišče. Zadeve obravnava sodnik posameznik, porote pa ni.

  • Porotna sodišča (Κακουργιοδικεία)

Porotna sodišča obravnavajo le kazenske zadeve. Praviloma sodijo v najresnejših zadevah, ki vključujejo kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen zapora več kot pet let. Vsako porotno sodišče ima tri sodnike. Odločitve se sprejemajo z večino. Porote ni.

Pravne zbirke podatkov

Uradne pravne zbirke podatkov še vedno ni. Na voljo so številne zasebne pravne zbirke podatkov, od katerih nekatere ponujajo storitve naročnikom, druge pa omogočajo brezplačen dostop.

Vsebujejo informacije o odločbah sodišč in primarni zakonodaji.

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče Cipra

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.