Redna sodišča v državah članicah

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Civilna sodišča (Politiká dikastíria)

Civilna sodišča obravnavajo vse zasebne spore, vključno z nepravdnimi zadevami, ki so po zakonu dodeljene tem sodiščem.

Civilna sodišča so:

 1. vrhovno sodišče (Áreios Págos);
 2. prizivna sodišča (Efeteía);
 3. sodišča prve stopnje z več sodniki (Polymelí Protodikeía);
 4. sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom (Monomelí Protodikeía);
 5. okrožna civilna sodišča (Eirinodikeía).

Kazenska sodišča (Poiniká dikastíria).

Kazenska sodišča obravnavajo kazenske zadeve.

Kazenska sodišča so:

 1. vrhovno sodišče (Áreios Págos);
 2. prizivna sodišča s senatom petih sodnikov (Pentamelí Efeteía);
 3. mešana porotna sodišča (meiktá orkotá dikastíria);
 4. prizivna mešana porotna sodišča (meiktá orkotá Efeteía);
 5. prizivna sodišča s senatom treh sodnikov (Trimelí Efeteía);
 6. kazenska sodišča prve stopnje s senatom treh sodnikov (Trimelí Plimmeleiodikeía);
 7. kazenska sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom (Monomelí Plimmeleiodikeía);
 8. okrožna kazenska sodišča (Ptaismatodikeía);
 9. sodišča za mladoletnike (Dikastíria Anilíkon).

V skladu s posebnimi zakoni kazensko pristojnost izvajajo tudi:

 • vojaška sodišča (Stratodikeía);
 • sodišča vojne mornarice (Naftodikeía);
 • sodišča vojnega letalstva (Aerodikeía).

Ta sodišča sodijo kot specializirana kazenska sodišča.

Sodijo v zadevah, ki vključujejo kazniva dejanja vojaškega osebja, zaposlenega v kopenskih silah, vojni mornarici in vojnem letalstvu.

Upravna sodišča (Dioikitiká dikastíria)

 • Državni svet (Symvoúlio tis Epikrateías) je eno od treh najvišjih sodišč v Grčiji (skupaj z vrhovnim sodiščem in grškim računskim sodiščem (Elegktikó Synédrio)).
 • Vrhovno upravno sodišče (državni svet) obravnava zadeve, kot so:

  • peticije za razveljavitev upravnih aktov zaradi kršitve zakona, zlorabe moči, pomanjkanja pristojnosti ali formalne opustitve;
  • pravna sredstva civilnega in vojaškega osebja ter osebja državnih in drugih organov zoper odločitve upravnih svetov (ypiresiaká symvoúlia) o napredovanju, razrešitvi, razporeditvi na nižje delovno mesto itd.;
  • peticije za revizijo odločb upravnih sodišč. Upravna sodišča odločajo v upravnih sporih med organi državne uprave in državljani.
 • Računsko sodišče ima tako sodne kot upravne pristojnosti, zaradi česar je organ z dvojno funkcijo. Njegova naloga je nadzirati državne izdatke tako javnega sektorja kot lokalnih organov. Pristojno je tudi za nadzor in dodeljevanje pristojnosti javnim uslužbencem ter ima sodna pooblastila za odločanje o nekaterih zadevah v zvezi s plačami javnih uslužbencev.
 • Redna upravna sodišča (taktiká dioikitiká dikastíria) so upravna sodišča prve stopnje (Dioikitiká Protodikeía) in upravna prizivna sodišča (Dioikitiká Efeteía).

 • Upravna sodišča prve stopnje sodijo v enočlanskih ali tričlanskih senatih, odvisno od denarne vrednosti spora. Obravnavajo davčne zadeve, spore med posamezniki in organizacijami socialne varnosti ali socialne politike ter upravne spore med državljani in organi državne ali lokalne uprave.
 • Upravna sodišča prve stopnje v senatu treh sodnikov obravnavajo tudi pravna sredstva zoper odločitve sodnika posameznika na sodišču prve stopnje.

 • Upravna prizivna sodišča obravnavajo pravna sredstva zoper sodbe tričlanskih senatov upravnih sodišč prve stopnje. Sodijo tudi na prvi stopnji o zahtevkih za razveljavitev upravnih aktov v zvezi z zaposlitvijo javnih uslužbencev (razrešitev, neimenovanje, nenapredovanje itd.).
 • Pravne zbirke podatkov

  1. Spletno mesto vrhovnega upravnega sodišča (državnega sveta). Dostop do zbirke podatkov je brezplačen.
  2. Spletno mesto vrhovnega sodišča. Dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

  Sorodne povezave

  Vrhovno sodišče

  Vrhovno upravno sodišče (državni svet)

  Grško računsko sodišče

  Sodišče prve stopnje v Atenah

  Sodišče prve stopnje v Solunu

  Sodišče prve stopnje v Pireju

  Sodišče prve stopnje v Patrasu

  Sodišče prve stopnje v Tripoliju

  Sodišče prve stopnje v Amfissi

  Okrožno civilno sodišče v Patrasu

  Okrožno civilno sodišče v Nikaii

  Okrožno civilno sodišče v Korintu

  Zadnja posodobitev: 14/06/2024

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.