Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Latvija

Na tej strani so informacije o organizaciji sodišč splošne pristojnosti v Latviji.

Vsebino zagotavlja
Latvija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodišča splošne pristojnosti: uvod

Sodno oblast v Latviji izvajajo mestna in okrožna sodišča, regionalna sodišča ter vrhovno sodišče.

Civilne in kazenske zadeve v Latviji obravnavajo sodišča, ki so razdeljena na tri stopnje:

 1. mestna ali okrožna sodišča (rajonu (pilsētu) tiesas),
 2. regionalna sodišča (apgabaltiesas) in
 3. vrhovno sodišče (Augstākā Tiesa).

Krajevna pristojnost je določena v sklepu o sodiščih, njihovi krajevni pristojnosti in lokacijah (Lēmums "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām").

Mestna in okrožna sodišča ter njihove krajevne pristojnosti

Št.

Sodišče

Upravno-ozemeljska enota

1.

Sodišče v Daugavpilsu (Daugavpils tiesa)

Sodne palače so v Daugavpilsu, Krāslavi in Preiļiju.

1.1 Občina Aglona

1.2 Občina Dagda

1.3 Občina Daugavpils

1.4 Mesto Daugavpils

1.5 Občina Ilūkste

1.6 Občina Krāslava

1.7 Občina Līvāni

1.8 Občina Preiļi

1.9 Občina Riebiņi

1.10 Občina Vārkava

2.

Okrožno sodišče v Kurzemu (Kurzemes rajona tiesa)

Sodne palače so v Liepāji, Kuldīgi, Saldusu, Talsiju in Ventspilsu.

2.1 Občina Aizpute

2.2 Občina Alsunga

2.3 Občina Brocēni

2.4 Občina Dundaga

2.5 Občina Durbe

2.6 Občina Grobiņa

2.7 Občina Kuldīga

2.8 Mesto Liepāja

2.9 Občina Mērsrags

2.10 Občina Nīca

2.11 Občina Pāvilosta

2.12 Občina Priekuļe

2.13 Občina Roja

2.14 Občina Rucava

2.15 Občina Saldus

2.16 Občina Skrunda

2.17 Občina Talsi

2.18 Občina Vaiņode

2.19 Občina Ventspils

2.20 Mesto Ventspils

3.

Sodišče v Rēzeknu (Rēzeknes tiesa)

Sodne palače so v Rēzeknu, Balviju in Ludzi.

3.1 Občina Baltinava

3.2 Občina Balvi

3.3 Občina Cibla

3.4 Občina Kārsava

3.5 Občina Ludza

3.6 Občina Rēzekne

3.7 Mesto Rēzekne

3.8 Občina Rugāji

3.9 Občina Viļaka

3.10 Občina Viļāni

3.11 Občina Zilupe

4.

Okrožno sodišče okrožja Latgale v Rigi (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

Krajevna pristojnost velja za:

4.1 Okrožje Latgale v Rigi (Latgales priekšpilsēta)

5.

Sodišče okrožja Pārdaugava v Rigi (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

Krajevna pristojnost velja za:

5.1 Okrožje Kurzeme v Rigi (Kurzemes rajons)

5.2 Okrožje Zemgale v Rigi (Zemgales priekšpilsēta)

6.

Okrožno sodišče okrožja Vidzeme v Rigi (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

Krajevna pristojnost velja za:

6.1 Osrednje okrožje v Rigi (Centra rajons)

6.2 Severno okrožje v Rigi (Ziemeļu rajons)

6.3 Okrožje Vidzeme v Rigi (Vidzemes priekšpilsēta)

7.

Okrožno sodišče v Rigi (Rīgas rajona tiesa)

Sodne palače so v Rigi, Jūrmali in Siguldi.

7.1 Občina Ādaži

7.2 Občina Babīte

7.3 Občina Baldone

7.4 Občina Carnikava

7.5 Občina Garkalne

7.6 Občina Inčukalns

7.7 Mesto Jūrmala

7.8 Občina Krimulda

7.9 Občina Ķekava

7.10 Občina Mālpils

7.11 Občina Mārupe

7.12 Občina Olaine

7.13 Občina Ropaži

7.14 Občina Salaspils

7.15 Občina Saulkrasti

7.16 Občina Sēja

7.17 Občina Sigulda

7.18 Občina Stopiņi

8.

Okrožno sodišče v Vidzemu (Vidzemes rajona tiesa)

Sodne palače so v Valmieri, Alūksnu, Cēsisu, Gulbenu, Limbažiju, Madoni in Valki.

8.1 Občina Aloja

8.2 Občina Alūksne

8.3 Občina Amata

8.4 Občina Ape

8.5 Občina Beverīna

8.6 Občina Burtnieki

8.7 Občina Cesvaine

8.8 Občina Cēsis

8.9 Občina Ērgļi

8.10 Občina Gulbene

8.11 Občina Jaunpiebalga

8.12 Občina Kocēni

8.13 Občina Limbaži

8.14 Občina Līgatne

8.15 Občina Lubāna

8.16 Občina Madona

8.17 Občina Mazsalaca

8.18 Občina Naukšēni

8.19 Občina Pārgauja

8.20 Občina Priekuļi

8.21 Občina Rauna

8.22 Občina Rūjiena

8.23 Občina Salacgrīva

8.24 Občina Smiltene

8.25 Občina Strenči

8.26 Občina Valka

8.27 Mesto Valmiera

8.28 Občina Varakļāni

8.29 Občina Vecpiebalga

9.

Okrožno sodišče v Zemgalu (Zemgales rajona tiesa)

Sodne palače so v Jeglavi, Aizkrauklu, Bauski, Dobelu, Jēkabpilsu, Ogru in Tukumsu.

9.1 Občina Aizkraukle

9.2 Občina Aknīste

9.3 Občina Auce

9.4 Občina Bauska

9.5 Občina Dobele

9.6 Občina Engure

9.7 Občina Iecava

9.8 Občina Ikšķile

9.9 Občina Jaunjelgava

9.10 Občina Jaunpils

9.11 Občina Jelgava

9.12 Mesto Jelgava

9.13 Občina Jēkabpils

9.14 Mesto Jēkabpils

9.15 Občina Kandava

9.16 Občina Koknese

9.17 Občina Krustpils

9.18 Občina Ķegums

9.19 Občina Lielvārde

9.20 Občina Nereta

9.21 Občina Ogre

9.22 Občina Ozolnieki

9.23 Občina Pļaviņas

9.24 Občina Rundāle

9.25 Občina Sala

9.29 Občina Skrīveri

9.27 Občina Tērvete

9.28 Občina Tukums

9.29 Občina Vecumnieki

9.30 Občina Viesīte

 

Regionalna sodišča (apgabaltiesas) in njihove krajevne pristojnosti

Št.

Regionalno sodišče

Krajevna pristojnost mestnega ali okrožnega sodišča

1.

Regionalno sodišče okrožja Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

1.1 Okrožno sodišče v Kurzemu (Kurzemes rajona tiesa)

2.

Regionalno sodišče okrožja Latgale (Latgales apgabaltiesa)

2.1 Sodišče v Daugavpilsu (Daugavpils tiesa)

2.2 Sodišče v Rēzeknu (Rēzeknes tiesa)

3.

Regionalno sodišče v Rigi (Rīgas apgabaltiesa)

3.1 Okrožno sodišče okrožja Latgale v Rigi (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

3.2 Sodišče okrožja Pārdaugava v Rigi (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

3.3 Okrožno sodišče okrožja Vidzeme v Rigi (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

3.4 Okrožno sodišče v Rigi (Rīgas rajona tiesa)

4.

Regionalno sodišče okrožja Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

4.1 Okrožno sodišče v Vidzemu (Vidzemes rajona tiesa)

5.

Regionalno sodišče okrožja Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

5.1 Okrožno sodišče v Zemgalu (Zemgales rajona tiesa)

6.

Regionalno upravno sodišče (Administratīvā apgabaltiesa)

6.1 Okrožno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa)

 

Upravne zadeve obravnavajo:

 • okrožno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa) (s sodnimi palačami v Rigi, Jelgavi, Liepāji, Rēzeknu in Valmieri),
 • regionalno upravno sodišče (Administratīvā apgabaltiesa) in
 • oddelek vrhovnega sodišča za upravne zadeve (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

Krajevna pristojnost regionalnega upravnega sodišča in okrožnega upravnega sodišča obsega celotno upravno ozemlje Latvije. Okrožno upravno sodišče ima pet sodnih palač, po eno v vsaki pravosodni regiji, tj. v Rigi, Jelgavi, Rēzeknu, Valmieri in Liepāji.

Stvarna pristojnost

V skladu z zakonom o kazenskem postopku (Kriminālprocesa likums) so za vse kazenske zadeve na prvi stopnji pristojna mestna in okrožna sodišča. Za kazenske zadeve, ki vključujejo vprašanja državne tajnosti, je na prvi stopnji pristojno okrožno sodišče okrožja Vidzeme v Rigi. Pritožbo zoper sodno odločbo okrožnega ali mestnega sodišča na podlagi pritožbe iz vseh pritožbenih razlogov (apelācija) obravnava regionalno sodišče kot pritožbeno sodišče. Kasacijsko pritožbo (kasācija) zoper odločbo katerega koli nižjega sodišča obravnava oddelek vrhovnega sodišča za kazenske zadeve (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Pri mestnih in okrožnih sodiščih kazenske zadeve obravnava sodnik posameznik. Če je kazenska zadeva še posebno zapletena, lahko predsednik sodišča prve stopnje odloči, da jo mora obravnavati senat treh sodnikov takega sodišča. Pritožbe v kazenskih zadevah iz vseh pritožbenih razlogov ali kasacijske pritožbe obravnava senat več sodnikov.

V skladu z zakonom o civilnem postopku (Civilprocesa likums) so za civilne zadeve na prvi stopnji pristojna okrožna in mestna sodišča, razen če je po zakonu pristojno regionalno sodišče. Zahteve za izvršitev nespornih obveznosti (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) in izvršitev obveznosti na podlagi obvestila sodišča (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) obravnava zemljiškoknjižni urad zadevnega okrožnega ali mestnega sodišča. Regionalna sodišča kot sodišča prve stopnje obravnavajo:

 • postopke v sporih glede lastništva nepremičnin, razen razdelitve premoženja med zakoncema;
 • postopke v zvezi z varstvom patentnih pravic, blagovnih znamk in geografskih označb;
 • postopke v zvezi z insolventnostjo in likvidacijo kreditnih institucij.

Če je v zadevi združenih več zahtevkov in so nekateri od njih v pristojnosti okrožnega ali mestnega sodišča, drugi pa v pristojnosti regionalnega sodišča, ali če je okrožno ali mestno sodišče sprejelo nasprotni zahtevek, ki je v pristojnosti regionalnega sodišča, zadevo v skladu z zakonom o civilnem postopku obravnava regionalno sodišče. Regionalno sodišče v Rigi je na prvi stopnji pristojno za civilne zadeve, ki vključujejo vprašanja državne tajnosti. Na sodiščih prve stopnje civilne zadeve obravnava sodnik posameznik, pritožbe zoper njih (pritožbe iz vseh pritožbenih razlogov ali kasacijske pritožbe) pa obravnava senat.

Zadeve v zvezi z upravnimi kršitvami obravnavajo okrožna in mestna sodišča ter regionalna sodišča, ki so pristojna za civilne in kazenske zadeve. V skladu z latvijskim zakonikom o upravnih kršitvah se odločba, ki jo izda višji organ, lahko izpodbija pred okrožnim ali mestnim sodiščem. Pritožba zoper odločbo sodnika okrožnega ali mestnega sodišča se lahko vloži pri regionalnem sodišču, če latvijski zakonik o upravnih kršitvah to izrecno določa. Zoper odločbo pritožbenega sodišča v postopku za ugotavljanje upravnih kršitev se ni mogoče pritožiti, pravnomočna pa postane na dan izdaje.

V skladu z zakonom o upravnem postopku (Administratīvā procesa likums) se upravni postopek na prvi stopnji vodi pri okrožnem upravnem sodišču, razen če zakon določa drugače. Če okrožno upravno sodišče vodi postopek kot sodišče prve stopnje in mora preveriti informacijo, ki vključuje vprašanje državne tajnosti, se postopek vodi pri okrožnem upravnem sodišču v Rigi. Če zakon določa, da je treba upravni postopek na prvi stopnji namesto pri okrožnem upravnem sodišču voditi pri regionalnem upravnem sodišču ali oddelku vrhovnega sodišča za upravne zadeve, se zadevna vloga vloži pri regionalnem upravnem sodišču oziroma oddelku vrhovnega sodišča za upravne zadeve, odvisno od primera. Stranka v upravnem postopku lahko vloži pritožbo zoper sodbo ali stransko odločbo sodišča prve stopnje iz vseh pritožbenih razlogov, razen če zakon določa, da pritožba zoper sodno odločbo ni mogoča ali da je treba vložiti kasacijsko pritožbo. Zoper sodbo okrožnega upravnega sodišča, ki še ni postala pravnomočna, se je mogoče pritožiti pred regionalnim upravnim sodiščem. Stranka v upravnem postopku lahko vloži kasacijsko pritožbo zoper sodbo ali stransko odločbo pritožbenega sodišča, če je sodišče kršilo materialne ali procesne predpise ali če je med postopkom prekoračilo svojo pristojnost. Pri sodišču prve stopnje vodi upravni postopek sodnik posameznik ali sodni senat, pri pritožbenem sodišču pa pritožbe iz vseh pritožbenih razlogov ali kasacijske pritožbe obravnava senat.

V skladu z zakonom o patentih (Patentu likums) regionalno sodišče v Rigi kot sodišče prve stopnje obravnava naslednje zadeve v zvezi s pravnim varstvom izumov v civilnih postopkih:

 • zadeve v zvezi s ponovno vzpostavitvijo pravic do patenta;
 • zadeve v zvezi z razveljavitvijo patenta;
 • zadeve v zvezi s pravico do prejšnje uporabe:
 • zadeve v zvezi z nezakonito uporabo patenta (kršitev patenta);
 • zadeve, v katerih je ugotovljeno, da je kršitev patenta nična;
 • zadeve v zvezi s podelitvijo licence, pogodbenimi določbami licence ali izpolnjevanjem takih določb;
 • zadeve v zvezi s pravico do odškodnine zaradi nemožnosti javne uporabe izuma.

V skladu z zakonom o modelih (Dizainparaugu likums) regionalno sodišče v Rigi kot sodišče prve stopnje obravnava naslednje spore v zvezi s pravnim varstvom modelov:

 • spore v zvezi s priznanjem pravic do modela;
 • spore v zvezi z razveljavitvijo registracije modela;
 • spore v zvezi z nezakonito uporabo modela (kršitev modela);
 • spore v zvezi s podelitvijo licence, pogodbenimi določbami licence ali izpolnjevanjem takih določb.

Vrhovno sodišče sestavljajo oddelek za civilne zadeve, oddelek za kazenske zadeve, oddelek za upravne zadeve in senat za civilne zadeve. Senat za civilne zadeve obravnava pritožbe iz vseh pritožbenih razlogov zoper sodbe regionalnih sodišč, izdane na prvi stopnji. Oddelek za civilne zadeve, oddelek za kazenske zadeve in oddelek za upravne zadeve vrhovnega sodišča so kasacijski organi v vseh zadevah, ki jih obravnavajo okrožna ali mestna in regionalna sodišča, ter delujejo kot prvostopenjski organi v zadevah, ki vključujejo odločitve sveta državnega revizijskega urada (Valsts kontroles padome), sprejete v skladu s postopkom iz člena 55 zakona o državnem revizijskem uradu. V senatu za civilne zadeve zadeve obravnavajo trije sodniki; v oddelkih vrhovnega sodišča pa zadeve obravnava senat treh sodnikov ali senat v razširjeni sestavi v nekaterih zakonsko določenih primerih.

Sodniki pri zemljiškoknjižnih uradih (zemesgrāmatu nodaļas) vpisujejo nepremičnine v zemljiško knjigo in podeljujejo s tem povezane pravice ter obravnavajo zahtevke glede izvršitve nespornih obveznosti in izvršitve obveznosti na podlagi obvestila sodišča. Sodniki pri zemljiškoknjižnih uradih imajo pravni status sodnikov mestnih in okrožnih sodišč. V skladu z zakonom o zemljiški knjigi (Zemesgrāmatu likums) krajevne pristojnosti zemljiškoknjižnih uradov ustrezajo krajevnim pristojnostim mestnih in okrožnih sodišč; izjema je zemljiškoknjižni urad v Rigi, katerega krajevna pristojnost obsega krajevno pristojnost naslednjih sodišč: okrožnega sodišča okrožja Kurzeme v Rigi, okrožnega sodišča okrožja Vidzeme v Rigi, okrožnega sodišča severnega okrožja v Rigi, okrožnega sodišča osrednjega okrožja v Rigi, okrožnega sodišča okrožja Latgale v Rigi in okrožnega sodišča okrožja Zemgale v Rigi, krajevna pristojnost zemljiškoknjižnega urada okrožja Rige pa obsega krajevno pristojnost okrožnega sodišča v Rigi (Rīgas rajona tiesa) in mestnega sodišča v Siguldi (Siguldas tiesa).

Pravne zbirke podatkov

Ime in URL zbirke podatkov

Spletišče portala latvijskih nacionalnih sodišč

Spletišče e-storitev latvijskih sodišč

Spletišče vrhovnega sodišča

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kratek opis vsebine podatkovne zbirke

Portal latvijskih nacionalnih sodišč zagotavlja najnovejše splošne informacije o sodiščih v Latviji.

Spletišče e-storitev latvijskih sodišč uporabniku omogoča dostop do podatkovne zbirke anonimiziranih sodnih odločb, spremljanje sodnih postopkov v elektronski obliki, vlaganje elektronskih zahtevkov pri sodišču, izračun stroškov sodnih postopkov in plačljivih storitev s pripomočkom za izračun taks in tarif, prejemanje in vlaganje elektronskih obrazcev ter dostop do drugih elektronskih storitev.

Spletišče vrhovnega sodišča vsebuje arhiv sodne prakse, ki zagotavlja dostop do najnovejših sodnih odločb vrhovnega sodišča in zbirk sodne prakse. Informacije so na voljo v oddelku Judikatūra (sodna praksa).

Ozadje

Informacije, objavljene na portalu latvijskih nacionalnih sodišč, ter odločbe in zbirke sodne prakse vrhovnega sodišča, objavljene na portalu vrhovnega sodišča, so trenutno na voljo samo v latvijskem jeziku.

Zadnja posodobitev: 02/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.