Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Nizozemska

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji rednih sodišč na Nizozemskem.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Okrožna sodišča

Večina sodnih postopkov se začne pri okrožnem sodišču (rechtbank). Nizozemska ima 11 okrožnih sodišč.

Vsako sodišče sestavlja več oddelkov:

  • civilno pravo (spori med državljani);
  • upravno pravo (spori med državljani in vlado);
  • kazensko pravo (kazniva dejanja);
  • lokalne zadeve (kantonzaken, na primer v zvezi z najemninami, dolgovi, pritožbami zoper kazni za prometne prekrške, delovnopravnimi spori in manjšimi kaznivimi dejanji).

Pravna sredstva

Stranka v postopku, ki ne soglaša z odločitvijo okrožnega sodišča, se lahko pritoži. Kazenske in civilne zadeve bo obravnavalo eno od štirih pritožbenih sodišč (gerechtshoven). V upravnih zadevah lahko, odvisno od predmeta, pritožbo obravnava:

  • pritožbeno sodišče;
  • Višje sodišče za zadeve s področja socialnega varstva in javnih uslužbencev (Centrale Raad van Beroep);
  • Višje upravno sodišče za gospodarske zadeve (College van Beroep voor het bedrijfsleven);
  • Oddelek za upravne spore (Afdeling bestuursrechtspraak) pri Državnem svetu (Raad van State).

Vrhovno sodišče (Hoge Raad)

Vrhovno sodišče Nizozemske je najvišje sodišče na Nizozemskem na področju civilnega, kazenskega in davčnega prava. Vrhovno sodišče lahko razveljavi sodne odločbe, zlasti odločbe pritožbenih sodišč (zoper katere je mogoče na vrhovnem sodišču vložiti kasacijsko pritožbo). Vrhovno sodišče je odgovorno tudi za zagotavljanje pravne enotnosti in razvoja nizozemskega prava.

Več informacij o organizaciji sodnega sistema je na voljo na spletni strani rechtspraak.nl.

Pravne zbirke podatkov

Sodišča objavijo velik del izdanih odločb in sodb, ki so javnosti na voljo v podatkovni zbirki na spletišču rechtspraak.nl.

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Sorodne povezave

Nizozemski sodni sistem in vrhovno sodišče Nizozemske

Informacije o nizozemskem sodnem sistemu (v angleščini)

Zadnja posodobitev: 25/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.