Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Lettland

I det här avsnittet finns information om hur de allmänna domstolarna är organiserade i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Domstolar med allmän behörighet: inledning

I Lettland utövas den rättsliga makten av stads- och distriktsdomstolar, regionala domstolar och Högsta domstolen.

Civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden i Lettland prövas i domstolar som är uppdelade i tre nivåer:

 1. stads- och distriktsdomstolar (rajonu (pilsētu) tiesas)
 2. segionala domstolar (apgabaltiesas)
 3. Högsta domstolen (Augstākā Tiesa).

Den territoriella behörigheten fastställs i beslutet om domstolar och deras territoriella behörighet och belägenhet (Lēmums ”Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām”).

Stads- och distriktsdomstolar och deras territoriella jurisdiktioner

Nr

Domstol

Administrativ enhet

1.

Daugavpils stadsdomstol (Daugavpils tiesa)

Domstolarna finns i Daugavpils, Kraslava och Preili.

1.1 Aglona kommun

1.2 Dagda kommun

1.3 Daugavpils kommun

1.4 Daugavpils stad

1.5 Ilūkste kommun

1.6 Krāslava kommun

1.7 Līvāni kommun

1.8 Preiļi kommun

1.9 Riebiņi kommun

1.10 Vārkava kommun

2.

Kurzeme distriktsdomstol (Kurzemes rajona tiesa)

Domstolarna finns i Liepāja, Kuldīga, Saldus, Talsi och Ventspils.

2.1 Aizpute kommun

2.2 Alsunga kommun

2.3 Brocēni kommun

2.4 Dundaga kommun

2.5 Durbe kommun

2.6 Grobiņa kommun

2.7 Kuldīga kommun

2.8 Liepāja stad

2.9 Mērsrags kommun

2.10 Nīca kommun

2.11 Pāvilosta kommun

2.12 Priekuļe kommun

2.13 Roja kommun

2.14 Rucava kommun

2.15 Saldus kommun

2.16 Skrunda kommun

2.17 Talsi kommun

2.18 Vaiņode kommun

2.19 Ventspils kommun

2.20 Ventspils stad

3.

Rēzekne stadsdomstol (Rēzeknes tiesa)

Domstolarna finns i Rēzekne, Balvi och Ludza.

3.1 Baltinava kommun

3.2 Balvi kommun

3.3 Cibla kommun

3.4 Kārsava kommun

3.5 Ludza kommun

3.6 Rēzekne kommun

3.7 Rēzekne stad

3.8 Rugāji kommun

3.9 Viļaka kommun

3.10 Viļāni kommun

3.11 Zilupe kommun

4.

Riga stad – Latgale distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

Territoriell behörighet motsvarar

4.1 Latgale-distriktet (Latgales priekšpilsēta), Riga stad

5.

Riga stad – Pārdaugava stadsdomstol (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

Territoriell behörighet motsvarar

5.1 Kurzeme-distriktet (Kurzemes rajons), Riga stad

5.2 Zemgale-distriktet (Zemgales priekšpilsēta), Riga stad

6.

Riga stad – Vidzeme distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

Territoriell behörighet motsvarar

6.1 Centraldistriktet (Centra rajons), Riga stad

6.2 Norra distriktet (Ziemeļu rajons), Riga stad

6.3 Vidzeme-distriktet (Vidzemes priekšpilsēta), Riga stad

7.

Riga distriktsdomstol (Rīgas rajona tiesa)

Domstolarna finns i Riga, Jūrmala och Sigulda.

7.1 Ādaži kommun

7.2 Babīte kommun

7.3 Baldone kommun

7.4 Carnikava kommun

7.5 Garkalne kommun

7.6 Inčukalns kommun

7.7 Jūrmala stad

7.8 Krimulda kommun

7.9 Ķekava kommun

7.10 Mālpils kommun

7.11 Mārupe kommun

7.12 Olaine kommun

7.13 Ropaži kommun

7.17 Salaspils kommun

7.15 Saulkrasti kommun

7.16 Sēja kommun

7.17 Sigulda kommun

7.18 Stopiņi kommun

8.

Vidzeme distriktsdomstol (Vidzemes rajona tiesa)

Domstolarna finns i Valmiera, Alūksne, Cēsis, Gulbene, Limbaži, Madona och Valka.

8.1 Aloja kommun

8.2 Alūksne kommun

8.3 Amata kommun

8.4 Ape kommun

8.5 Beverīna kommun

8.6 Burtnieki kommun

8.7 Cesvaine kommun

8.8 Cēsis kommun

8.9 Ērgļi kommun

8.10 Gulbene kommun

8.11 Jaunpiebalga kommun

8.12 Kocēni kommun

8.13 Limbaži kommun

8.14 Līgatne kommun

8.18 Lubāna kommun

8.16 Madona kommun

8.17 Mazsalaca kommun

8.18 Naukšēni kommun

8.19 Pārgauja kommun

8.20 Priekuļi kommun

8.21 Rauna kommun

8.22 Rūjiena kommun

8.23 Salacgrīva kommun

8.24 Smiltene kommun

8.28 Strenči kommun

8.26 Valka kommun

8.27 Valmiera stad

8.28 Varakļāni kommun

8.29 Vecpiebalga kommun

9.

Zemgale distriktsdomstol (Zemgales rajona tiesa)

Domstolarna finns i Jelgava, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jēkabpils, Ogre och Tukums.

9.1 Aizkraukle kommun

9.2 Aknīste kommun

9.3 Auce kommun

9.4 Bauska kommun

9.5 Dobele kommun

9.6 Engure kommun

9.7 Iecava kommun

9.8 Ikšķile kommun

9.9 Jaunjelgava kommun

9.10 Jaunpils kommun

9.11 Jelgava kommun

9.12 Jelgava stad

9.13 Jēkabpils kommun

9.14 Jēkabpils stad

9.15 Kandava kommun

9.19 Koknese kommun

9.17 Krustpils kommun

9.18 Ķegums kommun

9.19 Lielvārde kommun

9.20 Nereta kommun

9.21 Ogre kommun

9.22 Ozolnieki kommun

9.23 Pļaviņas kommun

9.24 Rundāle kommun

9.25 Sala kommun

9.29 Skrīveri kommun

9.27 Tērvete kommun

9.28 Tukums kommun

9.29 Vecumnieki kommun

9.30 Viesīte kommun

 

Regionala domstolar (apgabaltiesas) och deras territoriella behörighet

Nr

Regional domstol

Stadsdomstolens eller distriktsdomstolens territoriella behörighet

1.

Kurzeme regionala domstol (Kurzemes apgabaltiesa)

1.1 Kurzeme distriktsdomstol (Kurzemes rajona tiesa)

2.

Latgale regionala domstol (Latgales apgabaltiesa)

2.1 Daugavpils stadsdomstol (Daugavpils tiesa)

2.2 Rēzekne stadsdomstol (Rēzeknes tiesa)

3.

Riga regionala domstol (Rīgas apgabaltiesa)

3.1 Riga stad – Latgale distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

3.2 Riga stad – Pārdaugava stadsdomstol (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

3.3 Riga stad – Vidzeme distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

3.4 Riga distriktsdomstol (Rīgas rajona tiesa)

4.

Vidzeme regionala domstol (Vidzemes apgabaltiesa)

4.1 Vidzeme distriktsdomstol (Vidzemes rajona tiesa)

5.

Zemgale regionala domstol (Zemgales apgabaltiesa)

5.1 Zemgale distriktsdomstol (Zemgales rajona tiesa)

6.

Regional förvaltningsdomstol (Administratīvā apgabaltiesa)

6.1 Förvaltningsdomstol på distriktsnivå (Administratīvā rajona tiesa)

 

Administrativa förfaranden prövas av

 • förvaltningsdomstolen på distriktsnivå (Administratīvā rajona tiesa) (dessa domstolar finns i Riga, Jelgava, Liepāja, Rēzekne och Valmiera)
 • den regionala förvaltningsdomstolen (Administratīvā apgabaltiesa)
 • avdelningen för förvaltningsmål vid Högsta domstolen (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

Den territoriella behörigheten för den regionala förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolen på distriktsnivå omfattar hela Lettlands administrativa territorium. Förvaltningsdomstolen på distriktsnivå omfattar fem domstolar, en i varje rättsregion, dvs. en var i Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera och Liepāja.

Behörighet per ämne

Enligt straffprocesslagen (Kriminālprocesa likums) hör en stadsdomstol eller distriktsdomstol alla straffrättsliga förfaranden som förstainstansdomstol. Vidzeme distriktsdomstol i Riga är behörig som förstainstansdomstol i brottmål avseende ärenden som rör statlig sekretess. Ett avgörande av en distrikts- eller stadsdomstol som överklagas enligt det fullständiga överklagandeförfarandet (apelācija) prövas av en regional domstol som appellationsdomstol. Ett kassationsöverklagande (kasācija) mot ett beslut av en lägre domstol prövas av avdelningen för brottmål vid Högsta domstolen (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). I stadsdomstolar eller distriktsdomstolar prövas brottmål av en enda domare. Om det straffrättsliga förfarandet är särskilt komplicerat kan ordföranden för förstainstansrätten besluta att målet ska prövas av en panel bestående av tre av domstolens domare. Överklaganden i brottmål, oavsett om de är fullständiga överklaganden eller kassationsöverklaganden, prövas av en sammansättning domare.

Enligt civilprocesslagen (Civilprocesa likums) behandlas förfaranden i första instans av en distrikts- eller stadsdomstol, utom när det gäller förfaranden som enligt lag ska behandlas i en regional domstol. Krav på obestridlig verkställighet av skyldigheter (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) och verkställighet av skyldigheter enligt domstolsavgöranden (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) behandlas av fastighetsregistret vid den relevanta distrikts- eller stadsdomstolen. Regionala domstolar prövar följande förfaranden som förstainstansdomstolar:

 • Förfaranden där det föreligger en tvist om äganderätten till fast egendom, med undantag för uppdelning av egendom mellan makar.
 • Förfaranden som rör skydd av patenträttigheter, varumärken och geografiska beteckningar.
 • Insolvens- och likvidationsförfaranden för kreditinstitut.

Enligt civilprocesslagen gäller att om ett mål kombinerar flera fordringar som vissa omfattas av en distrikts- eller stadsdomstols behörighet, medan andra omfattas av en regional domstols behörighet, eller om en stad eller distriktsdomstol har godtagit ett genkäromål som omfattas av en regional domstols behörighet, ska målet prövas vid den regionala domstolen. Riga regionala domstol är behörig som förstainstansdomstol i brottmål avseende ärenden som rör statlig sekretess. I förstainstansrätten prövas civilmål av en enda domare, medan de vid överklagande (fullständigt överklagande eller kassationsöverklagande) prövas av en sammansättning.

Mål som rör administrativa överträdelser prövas av distrikts- eller stadsdomstolar och regionala domstolar som är behöriga i civilrättsliga och straffrättsliga frågor. Enligt den lettiska lagen om administrativa överträdelser (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss) kan ett beslut som fattats av en högre myndighet bestridas i en distrikts- eller stadsdomstol. Ett avgörande av domaren vid en distrikts- eller stadsdomstol kan överklagas till en regional domstol om den lettiska lagen om administrativa överträdelser uttryckligen föreskriver detta. Ett avgörande av en appellationsdomstol i administrativa överträdelseförfaranden får inte överklagas och får verkan samma dag som det meddelas.

Enligt lagen om administrativa förfaranden (Administratīvā procesa likums) prövas administrativa förfaranden i första instans i en förvaltningsdomstol på distriktsnivå, om inte annat föreskrivs i lagen. Förfaranden som prövas i en förvaltningsdomstol på distriktsnivå som förstainstansdomstol, och där domstolen måste kontrollera uppgifter som rör statlig sekretess, prövas i förvaltningsdomstolen på distriktsnivå i Riga. Om lagen föreskriver att administrativa förfaranden i första instans ska prövas av en regional förvaltningsdomstol eller avdelningen för förvaltningsmål vid Högsta domstolen i stället för av en förvaltningsdomstol på distriktsnivå, ska den relevanta ansökan lämnas in till den regionala förvaltningsdomstolen eller avdelningen för förvaltningsmål vid Högsta domstolen beroende på omständigheterna. En part i ett administrativt förfarande kan inge ett fullständigt överklagande av en dom eller en kompletterande dom från förstainstansdomstolen, såvida inte lagen föreskriver att domen inte kan överklagas eller måste överklagas genom kassation. En dom från en förvaltningsdomstol på distriktsnivå som ännu inte har trätt i kraft kan överklagas till den regionala förvaltningsdomstolen. En part i ett administrativt förfarande kan överklaga en dom eller en kompletterande dom som meddelats av appellationsdomstolen om domstolen har brutit mot materiella regler eller förfaranderegler eller har överskridit sina befogenheter under förfarandet. I förstainstansrätten prövas administrativa förfaranden av en enda domare, medan de vid överklagande (fullständigt överklagande eller kassationsöverklagande) prövas av en sammansättning.

I enlighet med patentlagen (Patentu likums) prövar regiondomstolen i Riga följande mål om rättsligt skydd för uppfinningar i civilrättsliga förfaranden som förstainstansdomstol:

 • Mål som rör återställande av patenträttigheter.
 • Mål som rör ogiltigförklaring av ett patent.
 • Mål som rör rätt på grundval av till tidigare användning.
 • Mål som rör olaglig användning av ett patent (patentintrång).
 • Mål där intrång i ett patent konstateras vara ogiltiga.
 • Mål som rör beviljande av en licens, avtalsbestämmelserna i en licens eller efterlevnad av dessa bestämmelser.
 • Mål som rör rätten till ersättning för oförmågan att använda en uppfinning offentligt.

I enlighet med lagen om mönsterskydd (Dizainparaugu likums) prövar regiondomstolen i Riga följande mål om mönsterskydd i civilrättsliga förfaranden som förstainstansdomstol:

 • Tvister om erkännande av rätten till ett mönster.
 • Tvister om konstaterandet att registreringen av ett mönster är ogiltig.
 • Tvister om olaglig användning av ett mönster (intrång i ett mönsterskydd).
 • Tvister som rör beviljande av en licens, avtalsbestämmelserna i en licens eller efterlevnad av dessa bestämmelser.

Högsta domstolen består av avdelningen för civilmål, avdelningen för brottmål, avdelningen för förvaltningsmål och kammaren för civilmål. Kammaren hör fullständiga överklaganden av domar som meddelats i första instans av regionala domstolar. Avdelningen för civilmål, avdelningen för brottmål och avdelningen för förvaltningsmål vid Högsta domstolen är kassationsorgan för alla mål som handläggs av distrikts- eller stadsdomstolar och regionala domstolar, och utgör första instans i ärenden som rör beslut av det statliga revisionsverkets råd (Valsts kontroles padome) som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 55 i lagen om det statliga revisionsverket. I kammaren prövas mål av en sammansättning bestående av tre domare medan de i Högsta domstolens avdelning prövas av en sammansättning av tre domare och, i vissa mål som föreskrivs i lag, av en utökad sammansättning.

Domare vid fastighetsregistret (zemesgrāmatu nodaļas) registrerar fast egendom i fastighetsregister och tilldelar tillhörande titlar, överväger krav på obestridd verkställighet av skyldigheter och verkställighet av skyldigheter i samband med domstolsavgörande. Domare vid fastighetsregistret har rättsliga status som domare vid stads- och distriktsdomstolar. Enligt lagen om fastighetsregister (Zemesgrāmatu likums) motsvarar fastighetsregistrens territoriella behörighet stads- och distriktsdomstolarnas behörighet, med två undantag. Den territoriella behörigheten för fastighetsregistret för Riga stad omfattar behörigheten för följande domstolar i Riga stad: Kurzeme distriktsdomstol, Vidzeme distriktsdomstol, distriktsdomstolen för norra distriktet, distriktsdomstolen för centraldistriktet, Latgale distriktsdomstol och Zemgale distriktsdomstol. Den territoriella behörigheten för fastighetsregistret för Riga distrikt omfattar den territoriella behörigheten för Riga distriktsdomstol (Rīgas rajona tiesa) och Sigulda domstol (Siguldas tiesa).

Rättsdatabaser

Databasens namn och URL

Lettlands nationella domstolsportal

De lettiska domstolarnas webbplats för e-tjänster

Högsta domstolens webbplats.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Databasens innehåll i korthet

Den lettiska nationella domstolsportalen tillhandahåller allmän aktuell information om Lettlands domstolar.

Genom de lettiska domstolarnas webbplats för e-tjänster kan användare få tillgång till en databas över anonymiserade domstolsavgöranden, följa utvecklingen av rättsliga förfaranden elektroniskt, inge en e-fordran till en domstol, beräkna kostnaderna för rättsliga förfaranden och avgiftsbelagda tjänster med hjälp av en avgifts- och kostnadsberäknare, ta emot och fylla i e-formulär och få tillgång till andra e-tjänster vid domstolar.

På Högsta domstolens webbplats finns ett arkiv med rättspraxis som ger tillgång till nya domar från Högsta domstolen och samling av rättspraxis. Informationen finns i avsnittet Judikatūra (rättspraxis).

Bakgrund

Informationen på Lettlands nationella domstolsportal liksom Högsta domstolens domar och samlingar av rättspraxis på Högsta domstolens portal finns för närvarande endast tillgängliga på lettiska.

Senaste uppdatering: 02/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.