Имущество при брак и гражданско партньорство

Двойки, чиято връзка има международно измерение, се нуждаят от правна информация за това какво ще се случи с тяхното имущество в случай на развод/раздяла или смърт на един от партньорите.