Majetek v manželství a registrovaném partnerství

Páry, v jejichž vztahu je mezinárodní prvek a pro něž jsou důležité právní informace ohledně jejich majetku v případě rozvodu/rozluky nebo úmrtí jednoho z členů páru.