Laulības un reģistrētu partnerību mantiskās sekas

Pāri, kuros partneriem ir dažāda valstspiederība un kuriem ir nepieciešama juridiska informācija attiecībā uz savu īpašumu laulības šķiršanas, laulāto atšķiršanas vai viena laulātā nāves gadījumā.