Majetkové vzťahy v manželstve a registrovanom partnerstve

Páry s medzinárodným rozmerom ich vzťahu, ktoré potrebujú právne informácie týkajúce sa ich majetku v prípadoch rozvodu/rozluky alebo úmrtia jedného z partnerov.