Premoženjska razmerja v zakonski zvezi in registriranem partnerstvu

Pari, katerih razmerje ima mednarodno razsežnost in ki potrebujejo pravne informacije v zvezi s svojim premoženjem v primeru razveze/ločitve ali smrti enega partnerja.