Egendom i äktenskap och registrerade partnerskap

Internationella par som behöver rättslig information om sin egendom vid skilsmässa/separation eller när en av dem avlider.