Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Vnitrostátní specializované soudy

Nizozemsko

Tato část obsahuje informace o organizaci specializovaných soudů v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Správní soudy

Správními soudy v Nizozemku jsou:

  • Okresní soud (Rechtbank): první instance ve všech správních věcech
  • Odvolací soud (Gerechtshof): odvolací soud v daňových věcech
  • Nejvyšší soud (Hoge Raad): Nejvyšší soud pro daňové věci
  • Ústřední tribunál pro odvolání (Centrale Raad van Beroep): odvolací soud (a poslední instance) pro věci v oblasti sociálního zabezpečení
  • Odvolací tribunál ve věcech obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací soud (a poslední instance) v oblasti sociálně-ekonomického správního práva
  • Oddělení správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací soud (a poslední instance) ve všech správních věcech, které nejsou rozhodovány jinými odvolacími soudy

Právní databáze

Další informace lze nalézt na internetových stránkách uspořádání soudní moci v Nizozemsku.

Související odkazy

Informace o specializovaných soudech (v angličtině)

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.