Specialdomstole i de enkelte lande

I mange medlemsstater findes der særlige domstole, som behandler bestemte sager. Ofte behandler disse domstole tvister vedrørende forvaltningsspørgsmål eller sager med tvister mellem privatpersoner eller virksomheder.

Mange medlemsstater har særlige forvaltningsdomstole, der behandler administrative anliggender, dvs. tvister mellem offentlige myndigheder og privatpersoner eller virksomheder om beslutninger truffet af den offentlige forvaltning, f.eks. tvister om en byggetilladelse, en tilladelse til at drive virksomhed eller en årsopgørelse.

Med hensyn til tvister mellem privatpersoner og/eller virksomheder ("civilsager") er der i visse medlemsstater særlige domstole, der behandler arbejdsretlige sager.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.