Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Σε αρκετά κράτη μέλη υπάρχουν ειδικά δικαστήρια, που εκδικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις. Συχνά, αυτού του είδους τα δικαστήρια επιλαμβάνονται διαφορών που αφορούν διοικητικές υποθέσεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορών μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων.

Αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ειδικά δικαστήρια για διοικητικές υποθέσεις, δηλαδή για διαφορές μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτών ή εταιρειών που σχετίζονται με αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης, όπως διαφορές σχετικά με άδεια οικοδόμησης, άδεια λειτουργίας μίας επιχείρησης ή πράξη επιβολής φόρου.

Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και/ή επιχειρήσεων («αστικές υποθέσεις»), σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν εργατικές υποθέσεις.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.