Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Εσθονία

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά και ειδικά δικαστήρια στο εσθονικό δικαστικό σύστημα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Ειδικευμένα δικαστήρια

Το Σύνταγμα της Εσθονίας ορίζει ότι η νομοθεσία μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων με συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Η σύσταση εκτάκτων δικαστηρίων απαγορεύεται.

Δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικά δικαστήρια στην Εσθονία.

Συνταγματικό δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι ταυτόχρονα το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο και συνταγματικό δικαστήριο.

Ως συνταγματικό δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο:

 • εκδικάζει αιτήματα ελέγχου της συμμόρφωσης νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής ή της άρνησης έκδοσης τέτοιας νομοθετικής πράξης με το Σύνταγμα
 • εκδικάζει αιτήματα ελέγχου της συμμόρφωσης διεθνών συμφωνιών με το Σύνταγμα
 • εκδικάζει αιτήματα γνωμοδότησης σχετικά με την ερμηνεία του Συντάγματος σε συνάρτηση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • εκδικάζει αιτήματα για έκδοση ψηφισμάτων ή καταγγελίες για σχετικά ψηφίσματα του Εσθονικού Κοινοβουλίου, του Προεδρείου του Εσθονικού Κοινοβουλίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • εκδικάζει αιτήματα για την αναστολή των καθηκόντων βουλευτών του Κοινοβουλίου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Επιτρόπου Δικαιοσύνης ή του επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω ανικανότητας άσκησης καθηκόντων για παρατεταμένη περίοδο
 • εκδικάζει αιτήματα για την καθαίρεση βουλευτή του Κοινοβουλίου
 • αποφασίζει τη χορήγηση συγκατάθεσης στον πρόεδρο (εισηγητή) του Κοινοβουλίου προκειμένου να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές ή να αρνηθεί να κυρώσει νόμο, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • εκδικάζει αιτήματα για την παύση της δραστηριότητας πολιτικού κόμματος
 • εκδικάζει καταγγελίες και διαμαρτυρίες κατά των πράξεων των εκλογικών αρχών και των αποφάσεων και των πράξεων των εφορευτικών επιτροπών.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα συνταγματικής αναθεώρησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου διατίθενται στον ιστότοπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η αναθεώρηση του συντάγματος ρυθμίζεται από τον νόμο περί της δικαστικής διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης.

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν διοικητικές υποθέσεις. Στην Εσθονία, λειτουργούν ως ανεξάρτητες δικαστικές αρχές μόνο σε πρώτο βαθμό.

Οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων επανεξετάζονται από τα εφετεία, υπό την ιδιότητά τους ως δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, κατόπιν εφέσεων που ασκούνται κατά των εν λόγω αποφάσεων.

Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η διαδικασία υποβολής προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο και οι κανόνες που διέπουν τις διοικητικές διαδικασίες καθορίζονται με ακρίβεια στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Διοικητικά δικαστήρια

Στην Εσθονία λειτουργούν δύο διοικητικά δικαστήρια: ένα στο Tallinn και ένα στο Tartu.

Τα διοικητικά δικαστήρια χωρίζονται σε δικαστικά μέγαρα.

Το διοικητικό δικαστήριο του Tallinn στεγάζεται σε δύο δικαστικά μέγαρα:

 • δικαστικό μέγαρο του Tallinn
 • δικαστικό μέγαρο του Pärnu

Το διοικητικό δικαστήριο του Tartu στεγάζεται σε δύο δικαστικά μέγαρα:

 • δικαστικό μέγαρο του Tartu
 • δικαστικό μέγαρο του Jõhvi

Εφετεία:

Στην Εσθονία υπάρχουν δύο εφετεία, τα οποία λειτουργούν ως δευτεροβάθμια δικαστήρια.

 • Εφετείο του Tallinn (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Εφετείο του Tartu (Tartu Ringakonnakohus)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εσθονικών δικαστηρίων διατίθενται στον ιστότοπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.