Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Κάτω Χώρες

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια στις Κάτω Χώρες είναι τα εξής:

  • Πρωτοδικείο (Rechtbank): πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται όλες οι διοικητικές υποθέσεις
  • Εφετείο (Gerechtshof): δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι φορολογικές υποθέσεις
  • Ανώτατο Δικαστήριο (Hoge Raad): ανώτατο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι φορολογικές υποθέσεις
  • Κεντρικό Εφετείο (Centrale Raad van Beroep): δικαστήριο δεύτερου (και τελευταίου) βαθμού στο οποίο υπάγονται οι υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης
  • Εφετείο Εμπορικών και Βιομηχανικών Υποθέσεων (College van Beroep voor het bedrijfsleven): δικαστήριο δεύτερου (και τελευταίου) βαθμού στο οποίο υπάγονται οι κοινωνικό-οικονομικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου
  • Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): δικαστήριο δεύτερου (και τελευταίου) βαθμού στο οποίο υπάγονται όλες οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου που δεν υπάγονται στα λοιπά εφετεία

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο rechtspraak in Nederland (δικαστικό σύστημα των Κάτω Χωρών).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια (στα αγγλικά)

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.