Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Ρουμανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας στη Ρουμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας

Δικαστήριο Ανηλίκων και Οικογενειακών Υποθέσεων του Brașov

Το Δικαστήριο Ανηλίκων και Οικογενειακών Υποθέσεων με έδρα την πόλη Braşov εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με αδικήματα που διαπράχθηκαν από ανηλίκους ή κατά ανηλίκων. Παλαιότερα, οι υποθέσεις αυτές υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου του Braşov.

Ειδικά δικαστήρια

Υπάρχουν τρία δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας (τα πρώην εμποροδικεία):

 • Ειδικό Δικαστήριο του Cluj (Tribunalul Specializat Cluj)
 • Ειδικό Δικαστήριο του Mureș (Tribunalul Specializat Mureș)
 • Ειδικό Δικαστήριο του Argeș (Tribunalul Specializat Argeș)

Εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν επαγγελματίες. Κάθε πρόσωπο που διατηρεί μια επιχείρηση θεωρείται επαγγελματίας.

Στρατιωτικά δικαστήρια

Η δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων καθορίζεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Κάθε στρατιωτικό δικαστήριο διαθέτει καθεστώς στρατιωτικής μονάδας.

Η ιεράρχηση των στρατιωτικών δικαστηρίων έχει ως ακολούθως:

 • τέσσερα στρατοδικεία (στο Βουκουρέστι, στο Cluj-Napoca, στο Iaşi και στην Timişoara)
 • Περιφερειακό Στρατοδικείο Βουκουρεστίου
 • Στρατιωτικό Εφετείο Βουκουρεστίου

Τα στρατιωτικά δικαστήρια απαρτίζονται από στρατιωτικούς δικαστές, γραμματείς, αρχειοθέτες και άλλους υπαλλήλους.

Στρατοδικεία

Στη Ρουμανία υπάρχουν 4 στρατοδικεία στις ακόλουθες πόλεις:

 • Βουκουρέστι·
 • Cluj-Napoca·
 • Iași·
 • Timișoara

Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το στρατοδικείο εκδικάζει όλα τα αδικήματα που διαπράττονται από στρατιωτικό προσωπικό έως και τον βαθμό του συνταγματάρχη, καθώς και άλλες υποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Στρατιωτικό Εφετείο Βουκουρεστίου

Το Στρατιωτικό Εφετείο εκδικάζει τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκδικάζει αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας: προδοσία, προδοσία μέσω διάδοσης κρατικών απορρήτων, προδοσία με υποβοήθηση του εχθρού, πράξεις που στρέφονται κατά της συνταγματικής τάξης, πράξεις εχθρικές για το κράτος, κατασκοπεία, επίθεση που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, επίθεση κατά κοινότητας, ενέργειες αντιπερισπασμού, κοινοποίηση ψευδών ειδήσεων, προπαγάνδα υπέρ του πολέμου, ζημίωση εθνικών συμφερόντων, αποκάλυψη απορρήτου που απειλεί την εθνική ασφάλεια, διάπραξη αδικημάτων κατά προσώπων υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας, παρασιώπηση αδικημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας που διαπράχθηκαν από στρατιωτικούς, αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας της Ρουμανίας που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, αδικήματα διαπραχθέντα από στρατοδίκες και από στρατιωτικούς εισαγγελείς στρατιωτικών εισαγγελικών αρχών των εν λόγω δικαστηρίων, αδικήματα που διαπράχθηκαν από στρατηγούς, στρατάρχες και ναυάρχους, αιτήματα μετάθεσης στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος
 • ως εφετείο, εκδικάζει ένδικα μέσα κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων των στρατοδικείων
 • επιλύει υποθέσεις σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ στρατοδικείων στην περιφέρειά του, και εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων των εν λόγω στρατοδικείων στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Διοικητικά δικαστήρια

Δεν υπάρχουν διοικητικά δικαστήρια στη Ρουμανία. Ειδικά διοικητικά τμήματα των δικαστηρίων είναι αρμόδια να εκδικάζουν διοικητικές υποθέσεις.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο (Curtea Constituțională)

Το Συνταγματικό Δικαστήριο συγκροτείται από εννέα δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για θητεία εννέα ετών που δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Τρεις δικαστές διορίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τρεις από τη Γερουσία και τρεις από τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγουν τον πρόεδρο του Δικαστηρίου με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αντικαθιστά το ένα τρίτο των δικαστών του κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος της Ρουμανίας, στο Συνταγματικό Δικαστήριο ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες:

 • αποφαίνεται για τη συνταγματικότητα των νόμων πριν από την κύρωσή τους, κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ρουμανίας, του προέδρου ενός εκ των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης, του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του Συνήγορου του Πολίτη, κατόπιν αιτήματος που έχει κατατεθεί από τουλάχιστον 50 βουλευτές ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστές, καθώς και αυτεπάγγελτα για οποιαδήποτε πρωτοβουλία με την οποία προτείνεται η αναθεώρηση του Συντάγματος·
 • αποφαίνεται για τη συνταγματικότητα συνθηκών ή άλλων διεθνών συμφωνιών, κατόπιν αιτήματος ενός από τους προέδρους των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου ή αιτήματος που έχει κατατεθεί από τουλάχιστον 50 βουλευτές ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστές
 • αποφαίνεται για τη συνταγματικότητα του κανονισμού του Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος ενός από τους προέδρους των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου, κοινοβουλευτικής ομάδας, τουλάχιστον 50 βουλευτών ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστών
 • αποφασίζει επί ενστάσεων αντισυνταγματικότητας νόμων και διαταγμάτων, οι οποίες ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων ή των εμπορικών διαιτητικών δικαστηρίων ένσταση αντισυνταγματικότητας μπορεί επίσης να ασκηθεί απευθείας από τον Συνήγορο του Πολίτη
 • επιλύει νομικές διαφορές συνταγματικής φύσης μεταξύ δημόσιων αρχών, κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ρουμανίας, του προέδρου ενός εκ των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου, του πρωθυπουργού ή του προέδρου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου·
 • επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας εκλογής του προέδρου της Ρουμανίας και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων·
 • παρέχει συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις σε προτάσεις καθαίρεσης του προέδρου της Ρουμανίας από το αξίωμά του·
 • εξακριβώνει τυχόν περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν την προσωρινή ανάθεση σε ασκούντα χρέη προέδρου της Ρουμανίας και αναφέρει τα πορίσματά του στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση·
 • επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας οργάνωσης και διεξαγωγής δημοψηφίσματος και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματά του·
 • επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε πολίτες να μπορούν να ασκήσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία τους·
 • αποφασίζει επί ζητημάτων αντισυνταγματικότητας ενός πολιτικού κόμματος·
 • ασκεί επίσης τις άλλες εξουσίες που προβλέπονται στον οργανικό νόμο του Δικαστηρίου (αναδημοσιευθείς νόμος 47/1992).

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες επιγραμμικά:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαιοδοσία των δικαστηρίων - Ρουμανία

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.