Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Kroatiassa erikoistuomioistuimia ovat ensimmäisessä oikeusasteessa kauppatuomioistuimet (trgovački sud) ja hallintotuomioistuimet (upravni sud) ja toisessa oikeusasteessa ylin rikostuomioistuin (Visoki prekršajni sud), ylin kauppatuomioistuin (Visoki trgovački sud) ja korkein hallinto-oikeus (Visoki upravni sud).

Oikeudenkäytön eri alat:

Kauppatuomioistuimet

Kroatiassa on yhdeksän kauppatuomioistuinta (Zagrebissa, Splitissä, Rijekassa, Osijekissa, Bjelovarissa, Varaždinissa, Zadarissa, Pazinissa ja Dubrovnikissa).

Niiden tehtävänä on

 1. antaa päätös riidanalaisissa ja riidattomissa asioissa, jos siitä on säädetty laissa;
 2. hoitaa rekisteröintiin liittyviä asioita ja toimia rekisterinpitäjinä;
 3. päättää yrityksen perustamista, toimintaa ja lopettamista koskevista hakemuksista;
 4. päättää konkurssihakemuksista ja toimittaa saneeraus- ja konkurssimenettelyjä;
 5. päättää niiden toimivaltaan merenkulkulain (Pomorski zakon) nojalla kuuluvissa asioissa alus- ja huvivenerekisteriin ottamisesta, laivanomistajan vastuun rajoittamisesta ja yhteishaverista aiheutuvan kustannusrasituksen tasaamisen lopullista perustetta koskevista kanteluista, ellei tietyntyyppisten asioiden osalta laissa toisin säädetä;
 6. käsitellä ulkomaisen tuomioistuimen kauppaoikeudellisessa riita-asiassa antaman päätöksen tai välitystuomion tunnustamista;
 7. hankkia todisteet niiden toimivaltaan kuuluvaa oikeudellista menettelyä varten;
 8. määrätä turvaamistoimia niiden toimivaltaan kuuluvissa oikeudellisissa menettelyissä ja niihin liittyen;
 9. antaa kansainvälistä oikeusapua todisteiden hankkimiseksi kauppaoikeudellisissa asioissa;
 10. hoitaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Kroatian kauppatuomioistuimet

Hallintotuomioistuimet

Kroatiassa on neljä hallintotuomioistuinta (Zagrebissa, Splitissä, Rijekassa ja Osijekissa). Niiden tehtävänä on

 1. antaa päätös julkisoikeudellisten elinten päätöksiä koskevista kanteluista;
 2. antaa päätös julkisoikeudellisten elinten toimintaa koskevista kanteluista;
 3. antaa päätös kanteluista asioissa, joissa julkisoikeudellinen elin ei ole tehnyt päätöstä tai ei ole toiminut laissa säädetyssä määräajassa;
 4. antaa päätös hallinnollista sopimusta tai sen täytäntöönpanoa koskevasta kantelusta;
 5. antaa päätös muissa laissa säädetyissä asioissa.

Kroatian hallintotuomioistuimet

Ylin rikostuomioistuin

 1. antaa päätöksen varsinaisista muutoksenhakukeinoista asioissa, joissa haetaan muutosta kunnallisten tuomioistuinten rikosasioissa antamiin päätöksiin ja julkisoikeudellisten elinten ensimmäisen oikeusasteen rikkomusmenettelyissä antamiin päätöksiin, jos siitä on säädetty laissa;
 2. antaa päätöksen rikosasioita koskevissa kunnallisten tuomioistuinten välisissä toimivaltakiistoissa;
 3. antaa päätöksen ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista asioissa, joissa haetaan muutosta lainvoimaisiin rikostuomioihin, jos siitä on säädetty laissa;
 4. antaa päätöksen muutoksenhakuasioissa, jotka koskevat kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden kanssa niiden toimivaltaan kuuluvissa rikosasioissa;
 5. valvoo tuomareiden toiminnan asianmukaisuutta rikosasioissa;
 6. hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 480 75 10
Faksi: (+385-1) 461 12 91

Sähköposti: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Ylin kauppatuomioistuin

 1. antaa päätöksen asioissa, joissa haetaan muutosta kauppatuomioistuimen ensimmäisessä oikeusasteessa antamiin päätöksiin;
 2. ratkaisee kauppatuomioistuinten väliset alueellista toimivaltaa koskevat kiistat ja päättää toimivallan siirrosta kauppatuomioistuinten välillä;
 3. hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 489 68 88
Faksi: (+385-1) 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Korkein hallinto-oikeus

 1. antaa päätöksen asioissa, joissa haetaan muutosta hallintotuomioistuinten tuomioihin ja muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin;
 2. antaa päätöksen yleisten lakien lainmukaisuudesta;
 3. ratkaisee hallintotuomioistuinten väliset toimivaltakiistat;
 4. antaa päätöksen muissa laissa säädetyissä asioissa.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 480 78 00
Faksi: (+385-1) 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Päivitetty viimeksi: 20/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.