Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa Alankomaiden erityistuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Hallintotuomioistuimet

Alankomaiden hallintotuomioistuimia ovat

  • alioikeus (rechtbank): alin oikeusaste kaikissa hallinto-oikeudellisissa asioissa
  • muutoksenhakutuomioistuin (gerechtshof): muutoksenhakuaste verotusasioissa
  • korkein oikeus (Hoge Raad): ylin oikeusaste verotusasioissa
  • virkamies- ja sosiaaliturva-asioiden ylioikeus (Centrale Raad van Beroep): (ylin) muutoksenhakuaste sosiaaliturvaa koskevissa asioissa
  • elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta (College van Beroep voor het bedrijfsleven): (ylin) muutoksenhakuaste sosiaalis-taloudellista hallinto-oikeutta koskevissa asioissa
  • hallinnollisia riita-asioita käsittelevä korkeimman hallinto-oikeuden jaosto (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State): (ylin) muutoksenhakuaste kaikissa hallinto-oikeudellisissa asioissa, joita ei ole ratkaistu muissa muutoksenhakuasteissa.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoa on saatavilla Alankomaiden tuomioistuinlaitoksen sivustolla.

Linkkejä

Tietoa erityistuomioistuimista (englanniksi)

Päivitetty viimeksi: 27/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.