Specijalizirani nacionalni sudovi

U nekim državama članicama postoje specijalizirani sudovi koji se bave posebnim stvarima. Na tim sudovima često se rješavaju sporovi povezani s upravnim problemima ili, u nekim slučajevima, sporovi između fizičkih osoba ili poduzeća.

Neke države članice imaju specijalizirane sudove za upravne stvari, tj. sporove između javnih tijela i fizičkih osoba ili poduzeća povezane s odlukama koje je donijela javna uprava, kao što su sporovi o građevinskim dozvolama, poslovnim dozvolama ili obavijestima o razrezu poreza.

U području sporova između fizičkih osoba i/ili poduzeća („građanske stvari”), u nekim državama članicama postoje specijalizirani sudovi za sporove povezane sa zapošljavanjem.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.