Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Danska

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Denemarken.

Sadržaj omogućio
Danska

Gespecialiseerde rechtbanken

Zeevaart- en handelsgerecht (Sø- og Handelsretten)

Het Zeevaart- en handelsgerecht behandelt al sinds zijn oprichting in 1862 zaken uit het hele land die betrekking hebben op maritieme en handelszaken.

De bevoegdheden van het Zeevaart- en handelsgerecht zijn met succes uitgebreid: vandaag de dag behandelt het ook zaken betreffende de Deense handelsmerkwet, de designwet, de wet marketingpraktijken, de mededingingswet, internationale handelsvoorwaarden en andere handelskwesties.

Bovendien behandelt de faillissementskamer zaken die zich voordoen in Groot-Kopenhagen met betrekking tot faillissement, uitstel van betaling, verplichte schuldvereffening en herschikking van schulden.

Kadastrale rechtbank (Tinglysningsretten)

De kadastrale rechtbank is op 1 januari 2007 opgericht en is in heel Denemarken bevoegd.

Deze rechtbank neemt de registratietaken van de arrondissementsrechtbanken over en houdt zich onder meer bezig met de registratie van landeigendom, hypotheken en andere bezwaringen, en akten van huwelijksvoorwaarden.

De kadastrale rechtbank beslecht geschillen in verband met registraties. Er kan beroep worden ingesteld bij het gerechtshof van Westelijk Denemarken.

Bijzonder klachtgerecht (Den Særlige Klageret)

Het Bijzonder klachtgerecht houdt zich bezig met disciplinaire maatregelen tegen rechters en andere juridische medewerkers van de gerechten, inclusief de gerechten van de Faröer en Groenland en de Raad voor procesverlof. Bovendien kan dit gerecht strafzaken heropenen en advocaten onbevoegd verklaren voor de verdediging in strafzaken.

Een college van het Bijzonder klachtgerecht wordt gevormd door een rechter van het Hooggerechtshof, een rechter uit een van de gerechtshoven, een arrondissementsrechter, een advocaat en een advocaat met wetenschappelijke expertise.

Administratieve rechtbanken

Het Deense rechtssysteem kent geen administratieve rechtbanken.

Laatste update: 04/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.