Specijalizirani nacionalni sudovi

Finska

Ovaj odjeljak sadržava informacije o specijaliziranim sudovima u Finskoj.

Sadržaj omogućio
Finska

Specijalizirani sudovi

U Finskoj postoje specijalizirani sudovi čije su zadaće definirane u posebnim statutima. Specijalizirani su sudovi osnovani radi rješavanja određenih predmeta koje opći ili upravni sudovi ne mogu riješiti jer su za to nužna posebna stručna znanja. Sastav specijaliziranih sudova obično odražava stručna znanja iz odgovarajućih područja. Postoje sljedeći specijalizirani sudovi:

  • Radni sud
  • Trgovački sud
  • Socijalni sud i
  • Visoki sud za dužnosnike.

Radni sud

Radni sud rješava sporove u vezi s tumačenjem Zakona o radnim ugovorima, Zakona o ugovorima državnih službenika, Zakona o ugovorima općinskih državnih službenika i zakona kojim su uređeni ugovori državnih službenika koje zapošljava Evangelička luteranska crkva. Sud rješava i sporove koji proizlaze iz ugovora s državnim službenicima i kolektivnih ugovora sa zaposlenicima.

Trgovački sud

Trgovački sud specijalizirani je sud za sporove u vezi s pravom tržišnog natjecanja i izvršnim pravom, pravom intelektualnog vlasništva i trgovačkim pravom.

Socijalni sud

Socijalni sud specijalizirani je sud za pitanja socijalne sigurnosti. Socijalni sud među ostalim rješava pitanja prava pojedinaca na mirovinsko osiguranje za zaposlenike, nacionalnu mirovinu i naknadu za nezaposlene te na naknadu u slučaju nezgode na radu, profesionalne bolesti, štete uzrokovane kaznenim djelom, vojnog invaliditeta ili vojne nezgode.

Visoki sud za dužnosnike

Visoki sud za dužnosnike specijalizirani je sud koji odlučuje o optužnicama za nezakonito postupanje u službi podignutima protiv članova finske vlade, sudaca Vrhovnog i Vrhovnog upravnog suda te nekih viših državnih službenika. Visoki sud za dužnosnike zasjeda samo prema potrebi.

Dodatne informacije

Internetske stranice finskih sudova sadržavaju informacije o finskom pravosudnom sustavu. To je portal koji na jednom mjestu nudi informacije o sudovima, tužiteljima, izvršnim tijelima i pravnoj pomoći.

Sadržava primjerice najnoviju sudsku praksu sa žalbenih i upravnih sudova i poveznice na internetske stranice svih sudova.

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.