Specijalizirani nacionalni sudovi

Grčka

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Grčkoj.

Sadržaj omogućio
Grčka

Revizorski sud

Revizorski sud (Ελεγκτικό Συνέδριο), predviđen člankom 98. Ustava Republike Grčke, je visoki sud dvojne naravi sa sudskim i upravnim dužnostima. Pravosudne ovlasti zadržava i pri izvršavanju upravnih dužnosti. Revizorski sud sastavom je sličan Državnom vijeću. Revizorski sud izvršava svoje sudske dužnosti u okviru plenarne sjednice (Ολομέλεια), tri skupine (τμήματα) i odjela (κλιμάκια).

Njegove glavne nadležnosti obuhvaćaju:

  • reviziju rashoda države i lokalnih vlasti ili drugih pravnih osoba kojima se upravlja na temelju javnog prava
  • reviziju ugovora visoke vrijednosti u kojima je druga ugovorna strana država ili osoba istovrijednog statusa
  • reviziju računovodstvene dokumentacije javnih računovodstvenih službenika i lokalnih vlasti ili drugih pravnih osoba reguliranih javnim pravom
  • davanje mišljenja o zakonodavnim prijedlozima o mirovinama ili priznavanju radnog staža za pravo na mirovinu
  • izradu nacrta i dostavljanje izvješća o državnim prihodima i rashodima te bilanci stanja parlamentu
  • vođenje postupaka za dodjelu mirovina
  • razmatranje predmeta o odgovornosti civilnih ili vojnih državnih službenika za štetu koju su namjerno ili nepažnjom nanijeli državi.

Državno vijeće nije nadležno za presude Revizorskog suda.

Ostali specijalizirani sudovi

Vojni sudovi (στρατοδικεία), pomorski sudovi (ναυτοδικεία) i sudovi za zračne snage (αεροδικεία)

Radi se o specijaliziranim kaznenim sudovima. Oni su nadležni za sva kaznena djela koja je počinilo vojno osoblje kopnene vojske, ratne mornarice ili zračnih snaga (bez iznimke).

Vrhovni posebni sud

Vrhovni posebni sud (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) specijalizirani je sud sličan Ustavnom sudu s obzirom na to da je i on nadležan za sporove ustavnog karaktera. Sud je predviđen člankom 100. Ustava Republike Grčke i odgovoran za odlučivanje o valjanosti parlamentarnih izbora, smjenjivanje članova parlamenta s dužnosti ili rješavanje nesuglasica među trima visokim grčkim sudovima. Presude Vrhovnog posebnog suda konačne su i na njih nije moguće uložiti žalbu.

Sud se sastoji od predsjednika Državnog vijeća, predsjednika Vrhovnog suda (Άρειος Πάγος), predsjednika Revizorskog suda, četiriju vijećnika Državnog vijeća i četiriju vijećnika Vrhovnog suda (imenovani ždrijebom svake druge godine).

Sudom predsjeda predsjednik Državnog vijeća ili Vrhovnog suda, ovisno o tome koji ima dulji mandat. Dva redovna profesora s pravnih fakulteta grčkih sveučilišta prisustvuju saslušanjima predmeta koji uključuju rješavanje sukoba i sporova o ustavnosti ili tumačenju pravnih odredbi na Sudu.

Specijalizirani sud za ništavne sudske postupke

Specijalizirani sud za ništavne sudske postupke (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) predviđen je člankom 99. Ustava i Zakonom 693/1977 te se na njemu rješavanju ništavni sudski postupci protiv pravosudnih službenika. Sud se sastoji od predsjednika Državnog vijeća, koji je ujedno i predsjednik Suda, vijećnika Državnog vijeća, vijećnika Vrhovnog suda, vijećnika Revizorskog suda, dva redovna profesora s pravnih fakulteta grčkih sveučilišta i dva odvjetnika (članovi Vrhovnog stegovnog odbora odvjetnika, imenovani ždrijebom).

Specijalizirani sud za odluke o odgovornosti ministara

Specijalizirani sud za odluke o odgovornosti ministara (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) predviđen je člankom 86. Ustava.

Bavi se posebnim predmetima i sastoji od šest članova Državnog vijeća i sedam članova Vrhovnog suda, koje predsjednik parlamenta odabire ždrijebom nakon pokretanja sudskog postupka. Rasprave se provode u obliku javnog zasjedanja parlamenta i njima predsjedaju članovi prethodno navedenih dvaju vrhovnih sudova. Članovi moraju biti imenovani ili promaknuti na trenutačni položaj prije nego što se podnese prijedlog za pokretanje sudskog postupka. Predsjednik je član Vrhovnog suda na najvišem položaju među članovima odabranima ždrijebom. Ako više članova ima jednaki položaj, predsjednik je član s najduljim mandatom. Javni tužitelj je član Državnog tužiteljstva Vrhovnog suda ili zamjenik (oboje se odabiru ždrijebom).

Specijalizirani sud odgovoran je za suđenje za kaznena djela koja su počinili državni ministri i zamjenici ministara za vrijeme mandata, pod uvjetom da je parlament uputio predmete Sudu.

Specijalizirani sud za sporove povezane s naknadom za pravosudne službenike

Specijalizirani sud za sporove povezane s naknadom za pravosudne službenike (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) predviđen je člankom 88. Ustava.

Čine ga članovi Specijaliziranog suda previđenog člankom 99. Ustava, a sudjeluju i dodatni redovni profesor i dodatni odvjetnik.

Sud je nadležan za rješavanje sporova povezanih s naknadom (svih vrsta) i mirovinom pravosudnih službenika ako postoji vjerojatnost da će rješavanje pravnih pitanja utjecati na plaću, mirovinu ili porezni status velikog broja službenika.

Pravne baze podataka

Na internetskim stranicama Revizorskog suda nalazi se sažetak indikativnog broja presuda.

Relevantne poveznice

Revizorski sud

Posljednji put ažurirano: 29/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.