Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Grčka

Ovaj dio pruža informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Grčkoj.

Sadržaj omogućio
Grčka

Državno vijeće

Državno vijeće (Συμβούλιο της Επικρατείας), u skladu s člankom 95. grčkog Ustava je vrhovni upravni sud, a ostvaruje svoje ovlasti na plenarnim sjednicama (Ολομέλεια) ili odjelima (τμήματα). Plenarnu sjednicu čini predsjednik, barem deset vijećnika (σύμβουλοι), dva pridružena vijećnika (πάρεδροι) i službenik (γραμματέας).

Državno vijeće ima šest odjela: I., II., III., IV., V. i VI.

U okviru prva četiri odjela (I., II., III. i IV.) provode se pravosudne ovlasti Vijeća i javne rasprave: na svakom zasjedanju sudjeluje predsjednik odjela (potpredsjednik Vijeća), dva vijećnika, dva pridružena vijećnika i službenik (pet članova).

Svaki odjel može se sastajati i u sedmeročlanom sastavu, uz sudjelovanje još dva vijećnika. To se može dogoditi samo u predmetima koje su predsjednik suda ili peteročlani odjel uputili sedmeročlanom odjelu.

Odjel V. odgovoran je za obradu odredbi i provođenje disciplinskih ovlasti. Sastoji se od predsjednika (potpredsjednika Vijeća), barem jednog vijećnika, jednog pridruženog vijećnika (s pravom glasa) i službenika.

Odjel VI. nadležan je za pravosudnu reviziju (poništenje) sudskih odluka povezanih sa Zakonom o naplati javnih prihoda (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) i štetom nastalom u upravnim sporovima. Njegov je sastav jednak sastavu prva četiri odjela.

Glavne dužnosti Državnog vijeća određene su člankom 95. stavkom 1. ustava i izvršavaju se u skladu sa zakonom.

U nadležnosti je Državnog vijeća:

 • poništenje na zahtjev izvršnih akata upravnih nadležnih tijela zbog zlouporabe moći ili kršenja zakona;
 • revizija na zahtjev konačnih sudskih odluka redovnih upravnih sudova, u skladu sa zakonom;
 • saslušanja značajnih upravnih sporova podnesenih u skladu s Ustavom i zakonom;
 • rješavanje svih odredbi zakonodavne prirode.

Nadležna tijela moraju djelovati u skladu s odlukama o poništenju koje donese Državno vijeće. Svako nadležno tijelo, u skladu sa zakonom, može snositi odgovornost ako tako ne postupi.

Revizorski sud

Revizorski sud (Ελεγκτικό Συνέδριο), u skladu s člankom 98. grčkog Ustava, visoki je sud dvojnog ustrojstva, s pravosudnim i upravnim dužnostima. Zadržava svoj pravosudni karakter u izvršavanju upravnih ovlasti. Sastav Revizorskog suda jednak je sastavu Državnog vijeća. Revizorski sud izvršava svoje pravosudne ovlasti na plenarnim sjednicama (Ολομέλεια), trima odjeima (τμήματα) i jedinicama (κλιμάκια).

Njegove glavne ovlasti su:

 • revizija rashoda državnih i lokalnih samouprava ili drugih pravnih osoba pod nadležnosti javnog prava;
 • revizija ugovora velike financijske vrijednosti sklopljenih s Državom ili tijelom ekvivalentnog statusa;
 • revizija računa javnih računovodstvenih službenika i lokalnih uprava ili drugih pravnih osoba pod nadležnosti javnog prava;
 • pružanje mogućnosti u vezi s prijedlozima zakona o mirovinama ili priznavanje radnog staža za mirovinska prava;
 • sastavljanje i podnošenje izvješća Parlamentu o izvješću o računu prihoda i rashoda (απολογισμός) te završnom računu (ισολογισμός)Vlade;
 • saslušanje sporova o dodjeljivanju mirovina;
 • saslušanja predmeta o odgovornosti civilnih ili vojnih državnih službenika u pogledu namjerno prouzročene štete ili nemara prema Državi.

Odluke Revizorskog suda nisu podložne pravosudnoj nadležnosti Državnog vijeća.

Ostali specijalizirani sudovi

Vojni sudovi (στρατοδικεία), mornarički sudovi (ναυτοδικεία) i sudovi za zračne snage (αεροδικεία)

To su posebni kazneni sudovi. Svi prijestupi koje počini vojno osoblje vojske, mornarice ili zračnih snaga (bez iznimke) podložni su nadležnosti vojnih sudova.

Specijalizirani vrhovni sud

Specijalizirani vrhovni sud (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) je specijalizirani sud, sličan Ustavnom sudu s obzirom na to da je većina sporova u njegovoj nadležnosti ustavna. Sud je predviđen člankom 100. grčki Ustav i odgovoran je za prosuđivanje valjanosti parlamentarnih izbora, razrješenje članovi Parlamenta s dužnosti i rješavanje sukoba između tri visoka grčka suda. Presude Specijaliziranog vrhovnog suda konačne su i nisu podložne žalbama.

Sud je sastavljen od predsjednika Državnog vijeća, predsjednika Vrhovnog suda (Άρειος Πάγος), predsjednika Revizorskog suda, četiri vijećnika iz Državnog vijeća i četiri vijećnika s Vrhovnog suda (imenuju se ždrijebom svake druge godine).

Sudom predsjedava najstariji predsjednik Državnog vijeća ili Vrhovnog suda. Tijekom saslušanja predmeta koji su povezani s rješavanjem sukoba i sporova o ustavnosti ili tumačenju pravnih propisa, sud uključuje dva redovna profesora prava s grčkih sveučilišta.

Specijalizirani sud za poništenja suđenja

Specijalizirani sud za poništena suđenja (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) predviđen je člankom 99. Ustava te Zakonom 693/1977 i vodi predmete poništenih suđenja protiv pravosudnih dužnosnika. Sud je sastavljen od predsjednika Državnog vijeća, koji ima ulogu predsjednika, vijećnika Državnog vijeća, vijećnika Vrhovnog suda, vijećnika Revizorskog suda, dva redovna profesora prava s grčkih sveučilišta i dva odvjetnika (člana Vrhovnog disciplinskog odbora odvjetnika, imenovanih ždrijebom).

Specijalizirani sud za postupke povezane s odgovornošću ministara

Specijalizirani sud za postupke povezane s odgovornošću ministara (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) predviđen je člankom 86. Ustava.

Sastavlja se za svaki predmet, a sastoji se od šest članova Državnog vijeća i sedam članova Državnog vijeća, koje imenuje žlijebom predsjednik Parlamenta nakon ulaganja tužbe. Saslušanja se provode u obliku javne sjednice Parlamenta koje vode članovi dva viša odnosna suda, a moraju biti imenovani ili promaknuti prije podnošenja prijedloga o pokretanju pravnog postupka. Od odabranih članova Vrhovnog suda, predsjedava onaj s najvišim položajem: ako više od jednog člana ima isti položaj, najstariji od njih predsjedava. Član ureda javnog tužitelja Vrhovnog suda ili zamjenik, oboje izabrani žlijebom, obavljaju dužnosti javnog tužitelja.

Specijalizirani sud odgovoran je za suđenja kaznenih djela koja su počinili državni ministri te zamjenici ministara na vlasti, uz uvjet da je predmete uputio Parlament.

Specijalizirani sud za sporove o naknadi pravosudnih dužnosnika

Specijalizirani sud za sporove o naknadi pravosudnih dužnosnika (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) utvrđen je člankom 88. Ustava.

Sastavljen je od članova Specijaliziranog suda kako je predviđeno člankom 99. Ustava, uz sudjelovanje jednog dodatnog redovnog profesora i jednog dodatnog odvjetnika.

Sud je odgovoran za vođenje sporova o (svim vrstama) naknada i mirovina pravosudnih dužnosnika ako je vjerojatno da će nagodba u pravnim predmetima utjecati na plaću, mirovinu ili porezni status većeg broja dužnosnika.

Pravne baze podataka

 1. Web-mjesto Državnog vijeća sadržava više od 250 000 odluka.

Pristup bazama podataka je besplatan.

 1. Web-mjesta većih grčkih upravnih prvostupanjskih sudova (διοικητικά πρωτοδικεία):

Sljedeće usluge dostupne su na web-mjestu Upravnog prvostupanjskog suda u Ateni:

 • pretraživanje sudske prakse,
 • bilteni sudske prakse.

Sljedeće usluge su u izradi:

 • izdavanje potvrda,
 • praćenje predmeta,
 • ispunjavanje pravnih dokumenata.

Sljedeće usluge dostupne su na web-mjestima svih ostalih sudova:

 • elektronički zahtjevi za potvrde,
 • praćenje predmeta.

Većina navedenih web-mjesta također sadržavaju informacije o sudskoj nadležnosti, povijesti, pravilima postupaka, organizacijske tablice, sucima u službi, itd.

Pristup je uglavnom besplatan. Međutim, korištenje pravnih baza podataka ograničen je na suce i zahtijeva poseban korisnički softver i identifikacijske šifre.

 1. Web-mjesta većih grčkih upravnih prizivnih sudova (διοικητικά εφετεία):

Dostupne su sljedeće usluge:

 • rasporedi dnevnih saslušanja,
 • elektronički zahtjevi za potvrde,
 • praćenje predmeta.

Pristup je uglavnom besplatan. Međutim, korištenje pravnih baza podataka ograničen je na suce i zahtijeva poseban korisnički softver i identifikacijske šifre.

Korisne poveznice

Državno vijeće

Revizorski sud

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.