Specijalizirani nacionalni sudovi

Italija

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Italiji.

Sadržaj omogućio
Italija

Specijalizirani sudovi – uvod

Talijanskim se pravosuđem upravlja u ime talijanskog naroda te su sudovi, u skladu s talijanskim Ustavom, podložni samo zakonu. Na temelju članka 102. Ustava, sudsku vlast izvršavaju redovni sudovi osnovani i uređeni u skladu s pravilima pravosudnog sustava: to znači da se ne mogu osnivati izvanredni ili posebni sudovi (osim onih koji su izričito predviđeni). Mogu se uspostaviti samo specijalizirani odjeli redovnih sudova, u kojima sudjeluju i kvalificirani građani koji nisu članovi pravosuđa. Međutim, i samim su Ustavom predviđeni sudovi koji nisu dio pravosudnog sustava (redovni sudovi).

Specijalizirani sudovi

Kad je riječ o pitanjima građanskog prava (u najširem smislu), talijanski sudovi dijele se na „redovne” i „upravne”. Upravnisudovi nadležni su za zaštitu legitimnih interesa i – u posebnim područjima utvrđenima zakonom – pojedinačnih prava protiv državnih tijela: upravni su sudovi Regionalni upravni sud (Tribunale Amministrativo Regionale – TAR), koji je prvostupanjski sud, te Državno vijeće (Consiglio di Stato), koje je žalbeni sud. Redovni sudovi imaju nadležnost u predmetima koji se odnose na „pojedinačna prava”; upravni sudovi imaju nadležnost u predmetima koji se odnose na „legitimne interese”. Zakon o upravnom postupku (codice di giustizia amministrativa) – u kojem se i navode vrste nadležnosti – objavljen je u Zakonodavnom dekretu br. 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Zakonik o upravnom postupku besplatno je dostupan na francuskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Pravosudno tijelo je i Revizorski sud (Corte dei conti). Nadležan je za pitanja javnog računovodstva i druga pitanja utvrđena zakonom. Zakonik o računovodstvu (codice di giustizia contabile) objavljen je u Zakonodavnom dekretu br. 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

Italija ima i porezne sudove, a njihov je poslovnik utvrđen u Zakonodavnom dekretu br. 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). U poreznim sporovima nadležnost imaju pokrajinski porezni sudovi (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP), koji su prvostupanjski sudovi, te regionalni porezni sudovi (Commissioni Tributarie Regionali – CTR), koji su žalbeni sudovi. Porezni sudovi nadležni su za odlučivanje u svim sporovima koji se odnose na poreze bilo koje vrste i bilo kojeg naziva, uključujući regionalne, pokrajinske i općinske poreze te doprinose uplaćene talijanskoj nacionalnoj zdravstvenoj službi (Servizio sanitario nazionale), prireze i dodatne poreze, povezane sankcije te naknade za kamate i sve ostale dodatne naknade.

Protiv presuda specijaliziranih sudova može se podnijeti žalba Vrhovnom kasacijskom sudu (Corte Suprema di Cassazione) s obzirom na pravno pitanje (članak 111. Ustava).

Posljednji put ažurirano: 18/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.