Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Nizozemska

U ovom su odjeljku sadržane informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Nizozemskoj.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Upravni sudovi

Upravni sudovi u Nizozemskoj sljedeći su:

  • okružni sudovi (Rechtbank): prvostupanjski sudovi za sve upravne predmete
  • žalbeni sudovi (Gerechtshof): žalbeni sudovi za sve porezne predmete
  • Vrhovni sud (Hoge Raad): najviši sud za porezne predmete
  • Središnji žalbeni sud (Centrale Raad van Beroep): žalbeni sud i sud posljednjeg stupnja za predmete povezane sa socijalnom sigurnošću
  • Žalbeni sud za trgovinu i industriju (College van Beroep voor het bedrijfsleven): žalbeni sud i sud posljednjeg stupnja za društveno-gospodarsko upravno pravo
  • Odjel za upravne sporove Državnog vijeća (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): žalbeni sud i sud posljednjeg stupnja za sve upravne predmete o kojima ne odlučuju drugi žalbeni sudovi.

Pravne baze podataka

Dodatne informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama posvećenima pravosudnom sustavu Nizozemske.

Ostale poveznice

Informacije o specijaliziranim sudovima (na engleskom jeziku)

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.