Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Nizozemska

U ovom su odjeljku sadržane informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Nizozemskoj.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Upravni sudovi

Upravni sudovi u Nizozemskoj sljedeći su:

  • okružni sudovi (Rechtbank): prvostupanjski sudovi za sve upravne predmete
  • žalbeni sudovi (Gerechtshof): žalbeni sudovi za sve porezne predmete
  • Vrhovni sud (Hoge Raad): najviši sud za porezne predmete
  • Središnji žalbeni sud (Centrale Raad van Beroep): žalbeni sud i sud posljednjeg stupnja za predmete povezane sa socijalnom sigurnošću
  • Žalbeni sud za trgovinu i industriju (College van Beroep voor het bedrijfsleven): žalbeni sud i sud posljednjeg stupnja za društveno-gospodarsko upravno pravo
  • Odjel za upravne sporove Državnog vijeća (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): žalbeni sud i sud posljednjeg stupnja za sve upravne predmete o kojima ne odlučuju drugi žalbeni sudovi.

Pravne baze podataka

Dodatne informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama posvećenima pravosudnom sustavu Nizozemske.

Ostale poveznice

Informacije o specijaliziranim sudovima (na engleskom jeziku)

Posljednji put ažurirano: 27/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.