Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Specijalizirani nacionalni sudovi

Škotska

Na ovoj su stranici opisani neki od specijaliziranih sudova u Škotskoj.

Sadržaj omogućio
Škotska

Upravni sudovi

Zakonom o tribunalima, sudovima i izvršenju iz 2007. uspostavljen je jedinstveni objedinjeni sustav za većinu tribunala za koje je i dalje nadležna vlada Ujedinjene Kraljevine, a podijeljen je na Prvostupanjski tribunal i Viši tribunal. Prvostupanjski tribunal i Viši tribunal imaju zasebna vijeća za različite predmete, koja obuhvaćaju slične nadležnosti. Pojedinosti o tribunalima dostupne su na internetskim stranicama Službe sudova i tribunala Njezina Veličanstva.

Zakonom o tribunalima (Škotska) iz 2014. uspostavljeni su Prvostupanjski tribunal i Viši tribunal za Škotsku. Prvi su tribunali prešli u novi sustav 1. prosinca 2016.

Člankom 39. Zakona o Škotskoj iz 2016. omogućen je prijenos nadležnosti za upravljanje nizom rezerviranih tribunala i njihovo funkcioniranje na Škotsku.

Prvostupanjski tribunal Ujedinjene Kraljevine

Prvostupanjski tribunal Ujedinjene Kraljevine (First-tier Tribunal) opći je tribunal čija je glavna funkcija razmatranje žalbi protiv odluka vlade u područjima za koja je tribunalu dodijeljena nadležnost. Za neke je svrhe nadležan za cijelu Ujedinjenu Kraljevinu, uključujući Škotsku. Prvostupanjski tribunal trenutačno čini sedam vijeća:

 • Vijeće za socijalna prava (Social Entitlement Chamber)
 • Vijeće za zdravlje, obrazovanje i socijalnu skrb (Health, Education and Social Care Chamber)
 • Vijeće za ratne mirovine i naknade za oružane snage (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Vijeće za porez (Tax Chamber)
 • Opće regulatorno vijeće (General Regulatory Chamber)
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber)
 • Vijeće za nekretnine (Property Chamber).

Viši tribunal Ujedinjene Kraljevine

Viši tribunal Ujedinjene Kraljevine (Upper Tribunal) uglavnom, ali ne i isključivo, razmatra žalbe protiv odluka donesenih na Prvostupanjskom tribunalu Ujedinjene Kraljevine. To je viši redovni sud i u određenim je okolnostima ovlašten i za rješavanje predmeta sudskog preispitivanja.

Viši tribunal Ujedinjene Kraljevine čine:

 • Vijeće za upravne žalbe (Administrative Appeals Chamber)
 • Vijeće za zemljište (Lands Chamber)
 • Vijeće za porez i sud pravičnosti (Tax and Chancery Chamber)
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber).

Značajka je tribunala njihova stručnost za predmete žalbi. Ustrojeni su tako da su suci stručnjaci za pravo u svojoj nadležnosti, a članovi koji nisu pravne struke imaju stručne kvalifikacije ili su kvalifikacije stekli na temelju iskustva u svojem području djelovanja. Sastav sudskog vijeća za pojedinačne vrste žalbi ovisi o predmetu žalbe.

Radni tribunal i Žalbeni radni tribunal

Radni tribunal (Employment Tribunal) i Žalbeni radni tribunal (Employment Appeal Tribunal) nisu dio objedinjenog sustava tribunala, ali njima u radu pomaže Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva. Njihova je uloga izvršavati administrativne zadaće potrebne za utvrđivanje zahtjeva koji se podnose Radnom tribunalu te kasnijih žalbi koje se podnose Žalbenom radnom tribunalu. Postoji zasebni Žalbeni radni tribunal za Škotsku.

Škotski tribunali

U Škotskoj postoji niz tribunala. Većinom područja nadležnosti tribunala predsjeda zasebni predsjednik ili predsjedatelj s različitim ovlastima. Nadležnosti obuhvaćaju pitanja u rasponu od žalbi na kazne za parkiranje do obveznog liječenja i zadržavanja bolesnika s teškim duševnim bolestima.

Žalbe protiv odluka škotskih tribunala razmatraju građanski sudovi u Škotskoj, a mogu ih razmatrati i lokalni sud (sheriff court) te Vrhovni građanski sud (Court of Session).

Reforma škotskih tribunala

Zakonom o tribunalima (Škotska) iz 2014. uspostavljen je racionalizirani dvostupanjski sustav škotskih tribunala. Najviši sudac u Škotskoj, predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President), na vrhu je novog sustava, slično prethodno opisanome modelu Ujedinjene Kraljevine. Predsjednik Vrhovnog građanskog suda delegirao je niz funkcija Lady Smith, koja je imenovana predsjednicom škotskih tribunala.  Viši tribunal preuzet će odgovornost za razmatranje većine žalbi protiv prvostupanjskih odluka te takve žalbe više neće biti u nadležnosti sudova. Prvostupanjskim tribunalom i Višim tribunalom upravljat će Škotska služba sudova i tribunala. Postupak prelaska tribunala u sustav škotskih tribunala odvijat će se u više faza, a prvi je prelazak započeo u prosincu 2016.

Praksa tribunala

Općenito gledano, postupci koji se vode na tribunalima Ujedinjene Kraljevine i Škotske manje su formalni od onih koji se vode na drugim sudovima. Članovi tribunala mogu biti specijalisti ili stručnjaci koji nisu pravne struke, na primjer liječnici i laici, iako predsjedatelj gotovo uvijek ima pravne kvalifikacije.

Pitanja upravnog prava (sudsko preispitivanje) u Škotskoj razmatra Vrhovni građanski sud (Court of Session). Dodatne informacije o škotskim tribunalima dostupne su na internetskim stranicama Škotske službe sudova i tribunala.

Specijalizirani sudovi

Ako se predmetom (građanskim ili kaznenim) u Škotskoj otvaraju ustavna pitanja koja proizlaze iz sporazuma o prijenosu nadležnosti s Ujedinjenom Kraljevinom (na primjer, pitanja u pogledu ljudskih prava), Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine može presuditi u predmetu.

Lokalni sud za osobne ozljede

Taj je sud osnovan 22. rujna 2015. i djeluje u svojstvu nacionalnog stručnog centra za predmete koji se odnose na osobne ozljede. Postupci u pogledu osobne ozljede mogu se pokrenuti pred sudom ako je traženi iznos veći od 5000 GBP. Stranke isto tako mogu odlučiti pokrenuti postupak u pogledu osobne ozljede bez obzira na vrijednost tražbine na lokalnom sudu. Postoji posebna odredba za predmete u pogledu osobnih ozljeda na radnome mjestu: postupci za iznose veće od 1000 GBP mogu se pokrenuti izravno na Lokalnom sudu za osobne ozljede, a postupci za osobne ozljede na radnome mjestu za iznose manje od 1000 GBP mogu se uputiti Sudu ako sudac lokalnog suda smatra da su dovoljno važni ili složeni. Od 22. rujna 2015. Vrhovni građanski sud više ne može odlučivati u predmetima koji se odnose na osobne ozljede ako je traženi iznos manji od 100 000 GBP.

Ostali su sudovi sljedeći:

Ostale poveznice

Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva

Sud Lorda Lyona

Škotski sud za poljoprivredna zemljišta

Posljednji put ažurirano: 28/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.