A tagállamok szakosított bíróságai

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

Különös hatáskörű bíróságok a kereskedelmi bíróságok (trgovački sudovi) és a közigazgatási bíróságok (upravni sudovi) mint elsőfokú bíróságok, valamint a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) és a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága (Visoki upravni sud Republike Hrvatske), mint másodfokú bíróságok.

Hatáskör:

Kereskedelmi bíróságok

A Horvát Köztársaság területén kilenc kereskedelmi bíróság működik (Zágráb, Split, Fiume, Eszék, Belovár, Varasd, Zadar, Pazin és Dubrovnik):

amelyek

 1. a külön törvényben meghatározott peres és nemperes eljárásban:
 2. eljárnak a nyilvántartásba-vételi és a bírósági nyilvántartásokkal kapcsolatos ügyekben;
 3. határoznak a gazdasági társaságok alapításával, működésével és megszüntetésével kapcsolatos kérelmekről;
 4. határoznak a csődeljárás lefolytatása iránti kérelmekről és lefolytatják az előzetes csődeljárást és a csődeljárást;
 5. a tengerészeti szabályzat által a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalt ügyekben határoznak a hajók és jachtok nyilvántartásba vételéről, a hajótulajdonosi felelősség korlátozásáról, valamint közös hajókár esetén az elszámolás végleges alapjának meghatározásával szembeni kifogásokról, kivéve, ha bizonyos ügytípusok vonatkozásában törvény másképp rendelkezik;
 6. lefolytatják a kereskedelmi jogvitákban hozott külföldi bírósági és választottbírósági határozatok elismerésével kapcsolatos eljárásokat;
 7. a hatáskörükbe tartozó eljárásokban biztosítják a bizonyítékokat;
 8. a hatáskörükbe tartozó eljárásokban és a hatáskörükbe tartozó eljárásokkal kapcsolatosan biztosítási intézkedést rendelnek el;
 9. kereskedelmi ügyekben bizonyításfelvétel formájában nemzetközi jogsegélyt nyújtanak;
 10. törvényben meghatározott egyéb feladatokat látnak el.

Kereskedelmi bíróságok a Horvát Köztársaságban

Közigazgatási bíróságok

A Horvát Köztársaság területén négy közigazgatási bíróság működik: Zágrábban, Splitben, Fiumében és Eszéken, amelyek:

 1. elbírálják a közjogi szervezetek egyedi határozataival szemben benyújtott kereseteket;
 2. elbírálják a közjogi szervezetek jogi aktusaival szembeni kereseteket;
 3. elbírálják az egyedi határozatok meghozatalának elmulasztása miatti kereseteket, és a közjogi szervezetek törvényes határidőn belüli eljárásának elmulasztása miatt indított kereseteket;
 4. elbírálják a közigazgatási megállapodásokkal és azok végrehajtásával szembeni kereseteket;
 5. eljárnak a törvény által meghatározott egyéb ügyekben.

Közigazgatási bíróságok a Horvát Köztársaságban

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága

 1. elbírálja a járásbíróság szabálysértési ügyekben hozott határozataival szembeni rendes jogorvoslatokat, és a külön törvényben meghatározott esetekben közjogi szervezet által elsőfokú szabálysértési hatóságként hozott határozatokkal szembeni rendes jogorvoslatokat;
 2. elbírálja a szabálysértési ügyekben járásbíróságok között fellépő hatásköri ütközéseket;
 3. külön törvényben meghatározott esetekben szabálysértéssel kapcsolatos jogerős és kötelező erejű határozatok vonatkozásában kérelmezett rendkívüli jogorvoslatról dönt;
 4. elbírálja a hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyekben uniós tagállamokkal folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos fellebbezéseket;
 5. felügyeli a szabálysértési ügyekben dolgozó bírák zökkenőmentes munkavégzését;
 6. törvényben meghatározott egyéb feladatokat lát el.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91

e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelemi Bírósága

 1. elbírálja az elsőfokú kereskedelmi bíróságok határozataival szemben benyújtott fellebbezéseket;
 2. feloldja a kereskedelmi bíróságok közötti illetékességi ütközéseket és határoz a kereskedelmi bíróságok közötti hatáskör-átruházásról;
 3. törvényben meghatározott egyéb feladatokat lát el.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága

 1. elbírálja a közigazgatási bíróságok ítéleteivel és megtámadható határozataival szembeni fellebbezéseket;
 2. határoz az általános jogi aktusok jogszerűségéről;
 3. feloldja a közigazgatási bíróságok közötti hatásköri ütközéseket;
 4. eljár a törvény által meghatározott egyéb esetekben.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Utolsó frissítés: 20/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.