Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A tagállamok szakosított bíróságai

Anglia és Wales

Ez az oldal az Anglia és Wales területén található egyes szakosított bíróságokról ad tájékoztatást, ideértve a döntőbíróságokat is.

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Közigazgatási bíróságok

A döntőbíróságokról, bíróságokról és a végrehajtásról szóló 2007. évi törvény a legtöbb bíróságra nézve egységes rendszert vezetett be, és azokat elsőfokú (First-tier Tribunal) és másodfokú (Upper Tribunal) döntőbíróságra osztotta. Mind az elsőfokú döntőbíróság és a másodfokú döntőbíróság különböző ügytárgyakban eljáró önálló tanácsokkal rendelkezik, amelyek hasonlóan ítélkeznek. A bíróságokra vonatkozó részletes információk Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service) honlapján találhatók.

Elsőfokú döntőbíróság (first-tier tribunal)

Az elsőfokú döntőbíróság általános hatáskörű döntőbíróság. Fő feladata a kormány határozatai ellen benyújtott fellebbezések tárgyalása az illetékességébe tartozó területeken. A bíróság illetékessége néhány esetben az Egyesült Királyság egész területére kiterjed. Az elsőfokú döntőbíróság jelenleg hat tanácsból áll, amelyek a következők:

 • a szociális támogatási ügyek tanácsa (Social Entitlement Chamber)
 • egészségügyi, oktatási és szociális ellátásügyi tanács (Health, Education and Social Care Chamber)
 • hadirokkantsági nyugdíjügyek és a fegyveres erők tagjait megillető kártalanításokkal kapcsolatos ügyek tanácsa (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • adóügyi tanács (Tax Chamber)
 • általános szabályozási tanács (General Regulatory Chamber)
 • bevándorlási és menekültügyi tanács (Immigration and Asylum Chamber)
 • tulajdonjogi tanács (Property Chamber)

Másodfokú bíróság (upper tribunal)

másodfokú döntőbíróság elsősorban, ám nem kizárólagosan az elsőfokú döntőbíróság határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket bírálja el. Eljár magasabb fokú „Court of Record” bíróságként, egyúttal bizonyos körülmények között hatáskörrel rendelkezik a bírósági felülvizsgálati eljárások lefolytatására is.

A másodfokú döntőbíróság összetétele a következő:

 • közigazgatási fellebbviteli tanács (Administrative Appeals Chamber)
 • ingatlanügyi tanács (Lands Chamber)
 • adóügyi és kancelláriai tanács (Tax and Chancery Chamber)
 • bevándorlási és menekültügyi tanács (Immigration and Asylum Chamber)

A döntőbíróságok jellemzője, hogy rendelkeznek a fellebbezések tárgyára vonatkozó szakértelemmel. A felépítésük olyan, hogy e döntőbíróságok bírái szakértői a hatáskörükbe tartozó jogterületeknek, a nem jogi végzettségű tagok pedig a szakértelmük vagy az érintett területen szerzett tapasztalatuk révén minősülnek képesítettnek. A fellebbezések egyedi típusait tárgyaló bírói tanácsok a fellebbezés tárgyától függően változnak.

Munkaügyi és munkaügyi fellebbviteli döntőbíróságok

A munkaügyi döntőbíróság és a munkaügyi fellebbviteli döntőbíróság kívül esik az egységes bírósági szervezeten, Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service) azonban támogatja. A döntőbíróság feladata ellátni azokat az igazgatási feladatokat, amelyek lehetővé teszik a munkaügyi döntőbíróságokhoz benyújtott követelések, és azt követően a munkaügyi fellebbviteli döntőbíróságokhoz benyújtott fellebbezések elbírálását.

Angliában és Walesben a közigazgatási bíróság feladatkörét az angliai és walesi közigazgatási bíráskodási jogkör, illetve az alsóbb szintű bíróságok és döntőbíróságok feletti felügyeleti jogkör alkotja.

Szakosított bíróságok

Angliában és Walesben több szakosított bíróság is létezik:

 • Halottkémi Bíróság (Coroners' Courts), amelyben a halottkémek – időnként esküdtszék közreműködésével – az erőszakos, nem természetes, illetve gyanús vagy ismeretlen okból bekövetkezett hirtelen haláleseteket vizsgálják.
 • Gondnoksági Bíróság (Court of Protection) a cselekvőképtelen felnőttek (és egyes esetekben gyermekek) vagyonával és ügyeivel, egészségügyi ellátásával és személyes jólétével kapcsolatos kérdésekben határoz. Ez a bíróság jogosult dönteni egyes konkrét kérdésekkel kapcsolatos cselekvőképesség kérdésében is. A bíróság felső szintű bíróságként működik (superior court of record) és precedenseket alkothat.
 • Haditörvényszékhez (Courts Martial) nyújtják be a fegyveres erők tagjai elleni, a katonai jogszabályok hatálya alá tartozó kereseteket.
 • Az egyházi bíróságok (Ecclesiastical Courts) az Anglikán Egyházhoz és az egyházi joghoz kapcsolódó kérdésekben döntenek.
 • kereskedelmi bíróságok a kereskedelmi ügyekben járnak el.
 • technológiaügyi és építésügyi bíróságok az építési munkálatok vagy az információtechnológiai szerződésekkel kapcsolatos ügyeket bírálja el.

Kapcsolódó linkek

Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata

Utolsó frissítés: 27/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.