A tagállamok szakosított bíróságai

Észtország

Ez a szakasz az észt bírósági rendszer közigazgatási és különös hatáskörű bíróságairól nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Észtország

Különös hatáskörű bíróságok

Az észt Alkotmány szerint törvény előírhatja különös hatáskörű bíróságok létrehozását. Rendkívüli bíróságok alapítása tilos.

Észtországban nincsenek különös hatáskörű bíróságok.

Alkotmánybíróság

Legfelsőbb Bíróság egyidejűleg tölti be a legfelsőbb szintű fellebbviteli bíróság és az alkotmányossági felülvizsgálatot végző bíróság funkcióit.

Alkotmányossági felülvizsgálatot végző bíróságként eljárva a Legfelsőbb Bíróság:

 • kérelemre megállapítja, hogy az általánosan alkalmazandó jogszabályok, vagy ilyen jogszabály meghozatalának mellőzése összhangban van-e az Alkotmánnyal;
 • kérelemre megállapítja, hogy adott nemzetközi szerződés összhangban van-e az Alkotmánnyal;
 • kérelemre véleményt bocsát ki az Alkotmánynak az Európai Unió jogával összefüggésben történő értelmezése tárgyában;
 • elbírálja az észt parlament, a parlament elnöksége és a köztársasági elnök határozataival szembeni panaszokat és fellebbezéseket;
 • elbírálja az annak megállapítására irányuló kérelmeket, hogy a parlament valamely képviselője, a köztársasági elnök, az igazságügyi biztos vagy az Állami Számvevőszék elnöke feladatkörének ellátására tartósan képtelenné vált;
 • elbírálja a parlamenti képviselők mandátumának visszavonására irányuló kérelmeket;
 • dönt az ahhoz való hozzájárulás megadásáról, hogy a parlament elnöke köztársasági elnöki funkcióban eljárva rendkívüli parlamenti választásokat írjon ki vagy megtagadja valamely törvény kihirdetését;
 • elbírálja a politikai pártok tevékenységének megszüntetésére irányuló kérelmeket;
 • elbírálja a választási szervek és választási bizottságok határozataival és cselekményeivel szemben benyújtott panaszokat és kifogásokat.

Magánszemély nem nyújthat be alkotmányossági felülvizsgálatra irányuló kérelmet.

A Legfelsőbb Bíróság elérhetőségére vonatkozó információk megtalálhatók a Legfelsőbb Bíróság honlapján.

Az alkotmányossági felülvizsgálatot az alkotmányossági felülvizsgálatra irányuló bírósági eljárásról szóló törvény szabályozza.

Közigazgatási bíróságok

A közigazgatási bíróságok elsőfokú bíróságként eljárva közigazgatási ügyeket tárgyalnak. Észtországban csak első fokon járnak el önálló igazságügyi hatóságként.

A közigazgatási bíróságok határozatait az adott határozatok elleni fellebbezések alapján másodfokú bíróságként a járásbíróságok vizsgálják felül.

A közigazgatási bíróságok hatáskörére, a közigazgatási bíróság előtti keresetindításra, valamint a közigazgatási eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a közigazgatási bírósági eljárásról szóló törvény tartalmazza.

Közigazgatási bíróságok

Észtországban két közigazgatási bíróság működik: a tallinni közigazgatási bíróság és a tartui közigazgatási bíróság.

A közigazgatási bíróságok további szekciókra oszlanak.

A tallinni közigazgatási bíróság két szekcióból áll:

 • Tallinni közigazgatási bíróság
 • Pärnui közigazgatási bíróság

A tartui közigazgatási bíróság két bíróságból áll:

 • Tartui közigazgatási bíróság
 • Jõhvi közigazgatási bíróság

Járásbíróságok:

Észtországban két másodfokú bíróságként eljáró járásbíróság működik.

 • Tallinni járásbíróság (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Tartui járásbíróság (Tartu Ringakonnakohus)

Az észt bíróságok elérhetőségére vonatkozó információk az egyes bíróságok honlapjain találhatók. Az elérhetőségi adatok díjmentesen hozzáférhetők.

Utolsó frissítés: 01/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.