A tagállamok szakosított bíróságai

Olaszország

Ez a szakasz az olaszországi szakosított bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Szakosított bíróságok – bevezetés

Az olasz igazságszolgáltatást az olasz nép nevében gyakorolják, és az olasz Alkotmány alapján a bíróságok kizárólag a jogszabályoknak vannak alárendelve. Az Alkotmány 102. cikke értelmében az igazságszolgáltatást a bíróságok szervezetéről szóló jogszabályok által létrehozott és szabályozott rendes bíróságok gyakorolják: ez azt jelenti, hogy nem állíthatók fel rendkívüli vagy különös bíróságok (kivéve azokat, amelyekről kifejezetten rendelkeznek). A rendes bírósági szervezeten belül kizárólag szakosított kollégiumok alakíthatók ki, amelyekben a bírói karba nem tartozó, megfelelően felkészült polgárok is részt vehetnek. Ugyanakkor maga az Alkotmány is rendelkezik olyan bíróságokról, amelyek nem képezik részét az igazságszolgáltatási rendszernek (a rendes bírósági szervezetnek).

Szakosított bíróságok

A (legtágabb értelemben vett) polgári jogi ügyek tekintetében az olasz bíróságokat „rendes” és „közigazgatási” bíróságokra osztják fel. A közigazgatási bíróságok hatáskörébe tartozik a jogos érdekek és – bizonyos, a jogszabályokban meghatározott területeken – a személyhez fűződő jogok védelme a kormányzati szervekkel szemben: a közigazgatási bíróságok közé a regionális közigazgatási bíróság (Tribunale Amministrativo Regionale – TAR), amely az elsőfokú bíróság, és az Államtanács (Consiglio di Stato) tartozik, amely a fellebbviteli bíróság. A rendes bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a „személyhez fűződő jogokkal” kapcsolatos ügyekben; a közigazgatási bíróságok hatáskörébe a „jogos érdeket” érintő ügyek tartoznak. A közigazgatási bíráskodás törvénykönyvét (codice di giustizia amministrativa) – amely a hatáskörök típusait is felsorolja – a 104/2010. sz. törvényerejű rendelet (decreto legislativo n. 104 del 2010) tartalmazza. A közigazgatási bíráskodás törvénykönyve (CGA) ingyenesen elérhető francia, angol és német nyelven.

További igazságszolgáltatási szerv a Számvevőszék (Corte dei conti). A Számvevőszék hatáskörébe az állami számvitellel kapcsolatos ügyek és a jogszabályokban meghatározott egyéb ügyek tartoznak. A számviteli igazságszolgáltatás törvénykönyvét (codice di giustizia contabile) a 174/2016. sz. törvényerejű rendelet (decreto legislativo n. 174 del 2016) tartalmazza.

Olaszországban adóügyi bíróságok is működnek, amelyek eljárási szabályai az 546/1992. sz törvényerejű rendeletben (decreto legislativo n. 546 del 1992) találhatók. Az adóügyi igazságszolgáltatást a megyei adóügyi bíróságok (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP) mint elsőfokú bíróságok, és a tartományi adóügyi bíróságok (Commissioni Tributarie Regionali – CTR) mint fellebbviteli bíróságok gyakorolják. Az adóügyi bíróságok minden fajta és elnevezésű adóval kapcsolatos jogvitában hatáskörrel rendelkeznek, ideértve a tartományi, megyei és a helyi adókat, az olasz nemzeti egészségügyi szolgálat (Servizio sanitario nazionale) részére fizetett hozzájárulásokat, a különadókat és pótadókat, a kapcsolódó szankciókat, kamatokat és bármely egyéb járulékos díjat.

A szakosított bíróságok által hozott határozatokkal szemben jogszabály megsértésére hivatkozással (az Alkotmány 111. cikke) felülvizsgálati kérelem nyújtható be a semmítőszékhez (Corte Suprema di Cassazione).

Utolsó frissítés: 18/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.