Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Lettország

Ez a szakasz a lettországi szakosított bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Lettország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A Lett Köztársaság alkotmánybírósága (Satversmes tiesa)

Lett Köztársaság Alkotmánya értelmében Lettország alkotmánybírósága független bíróság, amely a hatáskörébe tartozó ügyekben vizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, és olyan egyéb ügyekben is eljár, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. Az alkotmánybíróság részben vagy egészben megsemmisíthet jogszabályokat és egyéb jogi aktusokat.

Az alkotmánybíróságról szóló törvény 16. cikke alapján az alkotmánybíróság a következőkkel kapcsolatos ügyekben jár el:

 1. a jogszabályok alkotmányossága;
 2. a Lettország által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodások alkotmányossága (e megállapodásoknak a Saeima (lett parlament) általi jóváhagyását megelőzően vagy azt követően);
 3. az alacsonyabb szintű jogszabályoknak vagy azok részeinek magasabb szintű jogszabályokkal való összhangja;
 4. Saeima (parlament), a kormány, az elnök, a házelnök vagy a miniszterelnök által kibocsátott egyéb jogi aktusok jogszabályokkal való összhangja (a közigazgatási aktusok kivételével);
 5. a Kormány által felhatalmazott miniszter helyi önkormányzati döntést felfüggesztő rendeletének a jogszabályokkal való összhangja;
 6. a lett nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a Lettország által megkötött, a lett alkotmánynak megfelelő nemzetközi megállapodásokkal való összhangja.

Az alkotmánybíróság hét bíróból áll, akiket a parlamenti képviselők többségi szavazással hagynak jóvá (legalább 51 szavazattal). Három bírót legalább tíz parlamenti képviselő javaslata alapján, két bírót a kormány javaslata alapján, kettőt pedig a legfelsőbb bíróság teljes ülésének javaslata alapján neveznek ki. A legfelsőbb bíróság által javasolt jelölteket Lettország bírói közül kell választani.

Az alkotmánybíróság hivatalból nem kezdeményezhet eljárást; kizárólag olyan ügyekben jár el, amelyben a kérelmet a jogszabályban erre feljogosított személy nyújtja be.

A következők jogosultak kérelmet benyújtani eljárás kezdeményezése iránt a Lettország által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodások alkotmányossága tárgyában (e megállapodásoknak a Saeima általi jóváhagyását megelőzően vagy azt követően), vagy az alacsonyabb szintű jogszabályoknak vagy azok részeinek magasabb szintű jogszabályokkal való összhangja, illetve a lett nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a Lettország által megkötött, a lett alkotmánynak megfelelő nemzetközi megállapodásokkal való összhangja tárgyában:

 1. Lettország elnöke;
 2. Saeima;
 3. legalább húsz parlamenti képviselő;
 4. a kormány;
 5. a legfőbb ügyész;
 6. az Állami Számvevőszék tanácsa (Valsts kontroles padome);
 7. a helyi önkormányzat;
 8. az ombudsman (tiesībsargs), ha a megtámadott aktust kibocsátó intézmény vagy hivatalos személy az ombudsman által kijelölt határidőn belül nem orvosolta a feltárt hiányosságokat;
 9. a polgári, büntető vagy közigazgatási ügyben eljáró bíróság;
 10. a földhivatali ügyekben eljáró bíró, ingatlantulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése esetén;
 11. bármely természetes vagy jogi személy, amennyiben az Alkotmány által biztosított alapjogai sérültek;
 12. a Bírói Tanács (Tieslietu padome) a jogszabály által biztosított hatáskörében eljárva.

A következők jogosultak kérelmet benyújtani eljárás kezdeményezése iránt a Saeima (parlament), a kormány, az elnök, a házelnök vagy a miniszterelnök által kibocsátott egyéb jogi aktusok (a közigazgatási aktusok kivételével) jogszabályokkal való összhangja tárgyában:

 1. Lettország elnöke;
 2. Saeima;
 3. legalább húsz parlamenti képviselő;
 4. a kormány;
 5. a Bírói Tanács a jogszabály által biztosított hatáskörében eljárva.

A kormány által felhatalmazott miniszter helyi önkormányzati döntést felfüggesztő rendeletének jogszabályokkal való összhangja megállapítására irányuló eljárás kezdeményezése iránt az érintett helyi önkormányzat jogosult kérelmet benyújtani.

A törvények, kormányrendeletek és a kormány által kibocsátott egyéb jogi aktusok alkotmányosságát, a lett nemzeti jogszabályok Lettország által kötött, az Alkotmánynak megfelelő nemzetközi megállapodásokkal való összhangját, a Lettország által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodások alkotmányosságát (e megállapodásoknak a Saeima általi jóváhagyását megelőzően vagy azt követően), valamint a törvények vagy rendeletek teljes vagy részleges alkotmányosságát az alkotmánybíróság teljes ülése vizsgálja. Az egyéb ügyeket háromfős bírói tanács vizsgálja, kivéve, ha az alkotmánybíróság másként dönt.

Az alkotmánybíróság határozata végleges, és a kihirdetés időpontjában jogerőre emelkedik. Az alkotmánybíróság határozata, valamint az abban szereplő, a megtámadott rendelkezésre vonatkozó értelmezés minden központi és helyi önkormányzati szerv (ideértve a bíróságokat is), hivatalos személy, továbbá minden természetes és jogi személy számára kötelező.

Az alkotmánybíróság a magasabb szintű jogszabályba ütközőnek minősített rendelkezést az alkotmánybírósági határozat közzétételének időpontjával semmisíti meg, kivéve, ha az Alkotmánybíróság másként rendelkezik. Ha az alkotmánybíróság megállapítja egy Lettország által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodás alkotmányellenességét, a kormánynak azonnali lépeseket kell tennie a megállapodás módosítása, felmondása, felfüggesztése vagy az abból való kilépés érdekében.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és internetcíme

Alkotmánybírósági ügyek (Keresés)

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, a hozzáférés ingyenes.

Az adatbázis tartalmának rövid leírása

Az adatbázis a Lett Köztársaság alkotmánybíróságának határozatait tartalmazza.

További információk

Az adatbázis keresője és a határozatok lett és angol nyelven érhetők el.

Linkek

A Lett Köztársaság alkotmánybírósága

Utolsó frissítés: 20/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.