A tagállamok szakosított bíróságai

Románia

Ez az oldal Románia szakosított bíróságairól nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Románia

Szakosított bíróságok

Brassói gyermek- és családjogi törvényszék (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

A brassói székhelyű gyermek- és családjogi törvényszék a gyermekek által vagy velük szemben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket tárgyalja. E törvényszék felállítása előtt ezek az ügyek a brassói törvényszék hatáskörébe tartoztak.

Szakosított törvényszékek

Három szakosított törvényszék (korábban kereskedelmi törvényszék) létezik:

 • a kolozsvári szakosított törvényszék (Tribunalul Specializat Cluj)
 • a marosvásárhelyi szakosított törvényszék (Tribunalul Specializat Mureș)
 • az argyasi szakosított törvényszék (Tribunalul Specializat Argeș)

Ezek a törvényszékek a vállalkozókat érintő ügyeket tárgyalják. Vállalkozónak minősül mindenki, aki vállalkozást működtet.

Katonai bíróságok

A katonai bíróságok hatáskörét a büntetőeljárási törvénykönyv határozza meg. Minden katonai bíróság a katonai támaszpont jogállásával rendelkezik.

A katonai bíróságok hierarchiája a következő:

 • négy katonai törvényszék (Bukarestben, Kolozsváron, Jászvásáron és Temesváron)
 • bukaresti katonai törvényszék
 • bukaresti katonai fellebbviteli bíróság

A katonai bíróságokat katonai bírák, titkárok, irattárosok és egyéb alkalmazottak alkotják.

Katonai törvényszékek

Romániában négy katonai törvényszék van, az alábbi városokban:

 • Bukarest;
 • Kolozsvár;
 • Jászvásár;
 • Temesvár

A katonai törvényszék a legfelsőbb szintű elsőfokú bíróságként – az ezredesi rangig bezárólag – a katonai személyi állomány által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket és a jogszabályokban kifejezetten megjelölt ügyeket tárgyalja.

A bukaresti katonai fellebbviteli bíróság

A bukaresti katonai fellebbviteli bíróság a következő ügyeket tárgyalja:

 • Elsőfokú bíróságként eljár a katonaság tagjai által elkövetett állam elleni bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben: hazaárulás, hazaárulás állami titkosszolgálati adatok továbbítása révén, hazaárulás az ellenség támogatása révén, az alkotmányos rend elleni cselekmények, állam elleni ellenséges cselekmények, kémkedés, a nemzetbiztonságot fenyegető támadás, a közösséggel szembeni támadás, félrevezető, megtévesztő cselekmények, háborús propaganda, az állam érdekeinek megsértése, a nemzetbiztonságot fenyegető adatközlés, a nemzetközi védelem alatt álló személyekkel szembeni bűncselekmények, az állam elleni bűncselekmények feljelentésének elmulasztása, eljár a katonai törvényszékek bírái, valamint az említett törvényszékek mellett létrehozott katonai ügyészségek katonai ügyészei által elkövetett bűncselekmények, a vezérezredesek, altábornagyok és admirálisok által elkövetett bűncselekmények ügyében, valamint az elmozdítás iránti kérelmek tárgyában, a jogszabályokban előírtak szerint;
 • fellebbviteli bíróságként elbírálja a katonai törvényszékek által első fokon hozott határozatokkal szembeni felülvizsgálati kérelmeket;
 • a saját illetékességi területén belül dönt a katonai törvényszékek közötti illetékességi összeütközések ügyében, továbbá a jogszabályokban foglaltak szerint elbírálja az említett katonai törvényszékek által hozott határozatokkal szembeni fellebbezéseket.

Közigazgatási bíróságok

Romániában nincsenek közigazgatási bíróságok. A közigazgatási ügyek eldöntésére a bíróságok külön közigazgatási kollégiumai rendelkeznek hatáskörrel.

Más szakosított bíróságok

Alkotmánybíróság

Az alkotmánybíróság kilenc bíróból áll, akiket kilencéves hivatali időre neveznek ki, amelyet nem lehet meghosszabbítani vagy megújítani. Három bírót a Képviselőház jelöl, hármat a Szenátus, hármat pedig Románia elnöke. Az alkotmánybírák titkos szavazással, három évre választják meg az alkotmánybíróság elnökét. Az alkotmánybírák egyharmada háromévente cserélődik.

román alkotmány 146. cikke értelmében az alkotmánybíróság a következő hatáskörökkel rendelkezik:

 • Románia elnöke; a parlament valamelyik kamarájának elnöke; a kormány; a legfőbb semmítő- és ítélőszék; az ombudsman; legalább 50 képviselő vagy legalább 25 szenátor kezdeményezésére dönt a jogszabályok alkotmányosságáról azok kihirdetését megelőzően, emellett az alkotmány felülvizsgálatára irányuló bármilyen kezdeményezés esetén hivatalból is eljárhat;
 • a parlament bármely kamarájának elnöke, legalább 50 képviselő vagy legalább 25 szenátor kezdeményezésére dönt a nemzetközi szerződések vagy egyéb nemzetközi megállapodások alkotmányosságáról;
 • a parlament bármely kamarájának elnöke, bármely parlamenti frakció, legalább 50 képviselő vagy legalább 25 szenátor kezdeményezésére dönt a parlament házszabályának alkotmányosságáról;
 • dönt a törvényekkel és a rendeletekkel szemben a bíróságok vagy a kereskedelmi választottbíróságok előtt emelt alkotmányossági kifogásokról; ilyen kifogás közvetlenül az ombudsmanhoz is benyújtható;
 • Románia elnökének, a parlament valamelyik kamarája elnökének, a miniszterelnöknek vagy a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa elnökének kérésére dönt a hatóságok között felmerült alkotmányjogi természetű jogvitákról;
 • felügyeli a Románia elnökének megválasztására irányuló eljárás szabályainak betartását, valamint megerősíti a választási eredményt;
 • tanácsadó véleményt ad a Románia elnökének a hivatalából való felfüggesztésére irányuló javaslatokról;
 • megállapítja az államfői tisztség ideiglenes betöltését indokolttá tevő körülmények fennállását, és megállapításait közli a parlamenttel és a kormánnyal;
 • felügyeli a népszavazás megszervezésére és megtartására vonatkozó eljárás szabályainak betartását, valamint megerősíti a népszavazás eredményét;
 • ellenőrzi, hogy teljesültek-e az állampolgárok jogszabály-kezdeményezési jogának gyakorlására vonatkozó feltételek;
 • dönt a politikai pártok alkotmányellenességével kapcsolatos kifogásokról;
 • ezenkívül a bíróságokról szóló sarkalatos törvényben (az ismételten közzétett 47/1992. sz. törvényben) meghatározott egyéb feladatokat is ellát.

Jogi adatbázisok

Az alábbi jogi adatbázisok érhetők el online:

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Kapcsolódó linkek

A bíróságok hatásköre és illetékessége – Románia

Utolsó frissítés: 24/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.