Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A tagállamok szakosított bíróságai

Skócia

Ez az oldal Skócia egyes szakosított bíróságairól ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Közigazgatási bíróságok

A döntőbíróságokról, bíróságokról és a végrehajtásról szóló 2007. évi törvény az Egyesült Királyság legtöbb döntőbíróságára nézve egységes rendszert vezetett be, és azokat elsőfokú (First-tier Tribunal) és másodfokú (Upper Tribunal) döntőbíróságra osztotta. Mind az elsőfokú döntőbíróság és a másodfokú döntőbíróság különböző ügytárgyakban eljáró önálló tanácsokkal rendelkezik, amelyek hasonlóan ítélkeznek. A döntőbíróságokra vonatkozó részletes információk Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service) honlapján találhatók.

A döntőbíróságokról szóló (skóciai) 2014. évi törvény egyetlen elsőfokú döntőbíróságot (first-tier tribunal) és másodfokú döntőbíróságot (upper tribunal) hozott létre. Az elsőfokú döntőbíróságok 2016. december 1-jén átálltak az új szervezeti felépítésre.

A 2016. évi skóciai törvény 39. szakasza lehetővé teszi meghatározott számú decentralizált, Skócia számára fenntartott döntőbíróság igazgatását és működtetését.

Az Egyesült Királyság elsőfokú döntőbírósága (first-tier UK tribunal)

Az Egyesült Királyság elsőfokú döntőbírósága általános hatáskörű döntőbíróság, amelynek fő feladata a kormány határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a hatáskörébe utalt területeken. Illetékessége bizonyos ügyekben az egész Egyesült Királyságra – és azon belül Skóciára is – kiterjed. Az elsőfokú döntőbíróság jelenleg hét tanácsból áll, amelyek a következők:

 • a szociális támogatási ügyek tanácsa (Social Entitlement Chamber)
 • egészségügyi, oktatási és szociális ellátásügyi tanács (Health, Education and Social Care Chamber)
 • hadirokkantsági nyugdíjügyek és a fegyveres erők tagjait megillető kártalanításokkal kapcsolatos ügyek tanácsa (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • adóügyi tanács (Tax Chamber)
 • általános szabályozási tanács (General Regulatory Chamber)
 • bevándorlási és menekültügyi tanács (Immigration and Asylum Chamber)
 • tulajdonjogi tanács (Property Chamber)

Az Egyesült Királyság másodfokú döntőbírósága (UK upper tribunal)

Az Egyesült Királyság másodfokú döntőbíróságaelsősorban, ám nem kizárólagosan az Egyesült Királyság elsőfokú döntőbírósági határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket bírálja el. Magasabb fokú „Court of Record” bíróságként jár el, egyúttal bizonyos körülmények között hatáskörrel rendelkezik a bírósági felülvizsgálati eljárások lefolytatására is.

A Egyesült Királyság másodfokú döntőbíróságának összetétele a következő:

 • közigazgatási fellebbviteli tanács (Administrative Appeals Chamber)
 • ingatlanügyi tanács (Lands Chamber)
 • adóügyi és kancelláriai tanács (Tax and Chancery Chamber)
 • bevándorlási és menekültügyi tanács (Immigration and Asylum Chamber)

A döntőbíróságok jellemzője, hogy rendelkeznek a fellebbezések tárgyára vonatkozó szakértelemmel. A felépítésük olyan, hogy a bírák szakértői a hatáskörükbe tartozó jogterületeknek, a nem jogi végzettségű tagok pedig a szakértelmük vagy az érintett területen szerzett tapasztalatuk révén minősülnek képesítettnek. A fellebbezések egyedi típusait tárgyaló bírói tanácsok a fellebbezés tárgyától függően változnak.

Munkaügyi és munkaügyi fellebbviteli döntőbíróságok

A munkaügyi döntőbíróság és a munkaügyi fellebbviteli döntőbíróság kívül esik az egységes bírósági szervezeten, Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata (Her Majesty's Courts & Tribunals Service) azonban támogatja. E bíróságok feladata ellátni azokat az igazgatási feladatokat, amelyek lehetővé teszik a munkaügyi döntőbíróságokhoz benyújtott követelések, és azt követően a munkaügyi fellebbviteli döntőbíróságokhoz benyújtott fellebbezések elbírálását. Skóciának külön munkaügyi fellebbviteli döntőbírósága van.

Skót döntőbíróságok

Skóciában számos döntőbíróság működik. A legtöbb döntőbíróságnak saját elnöke van, és mind különböző végrehajtási jogkörökkel rendelkezik. Az általuk elbírált ügyek a parkolási bírságok elleni fellebbezésektől a súlyos mentális betegségben szenvedő személyek kötelező kezeléséig és a velük szemben alkalmazható korlátozásokig terjednek.

A skót döntőbíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket a skóciai polgári bíróságok bírálják el, és azokkal a körzeti bíróság mellett a legfelsőbb polgári bíróság is foglalkozhat.

A skót döntőbíróságok reformja

A döntőbíróságokról szóló (skóciai) 2014. évi törvény korszerű kétfokú rendszert alakított ki a skót döntőbíróságok részére. Skócia legfelsőbb bírája, a Lord President vezeti az új bírósági rendszert, amely hasonló az Egyesült Királyság fent ismertetett modelljéhez. A Lord President számos feladatkört átruházott Lady Smithre, akit megválasztottak a skót döntőbíróság elnökének.  A másodfokú döntőbíróság feladata lesz az elsőfokú határozatok ellen benyújtott legtöbb fellebbezés elbírálása, így ezek többé nem a bíróságok hatáskörébe tartoznak. Az elsőfokú és másodfokú döntőbíróság igazgatását a Skót Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat (Scottish Courts and Tribunals Service) fogja végezni. A döntőbíróságok szakaszos eljárásban válnak skót döntőbíróságokká, és az első átállás 2016 decemberében kezdődött meg.

A döntőbíróságok gyakorlata

Az Egyesült Királyság és Skócia döntőbíróságai előtti eljárás általában kevésbé kötött, mint a bírósági eljárás. A döntőbíróságoknak lehetnek jogi végzettséggel nem rendelkező szakember vagy szakértő tagjai is, így például orvosok és laikus ülnökök, ugyanakkor a bírói tanács elnöke minden esetben jogvégzett személy.

Közigazgatási jogi ügyekben (bírói felülvizsgálat) Skóciában a legfelsőbb polgári bíróság (Court of Session) jár el. A skót döntőbizottságokra vonatkozó további információk a Skót Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat honlapján találhatók.

Szakosított bíróságok

Amennyiben Skóciában egy (polgári vagy büntető) ügy az Egyesült Királyság hatáskör-átruházási megállapodásából kifolyólag alkotmányos (például emberi jogi) kérdéseket vet fel, az ügyben az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága határozhat.

A személyi sérülések ügyében eljáró központi bíróság

E bíróságot 2015. szeptember 22-én hozták létre, hogy a személyi sérülések ügyében nemzeti szakértői központként szolgáljon. A személyi sérülésekkel kapcsolatos ügyek akkor vihetők a bíróságok elé, ha a perelt összeg meghaladja az 5 000£-ot. A felek úgy is dönthetnek, hogy a helyi körzeti bírósághoz fordulnak a bármilyen összegű személyi sérüléssel kapcsolatos igénnyel. Speciális rendelkezések vonatkoznak a munkahelyen bekövetkező személyi sérülések eseteire: az 1 000£-ot meghaladó igénnyel közvetlenül a személyi sérülések ügyében eljáró központi bírósághoz lehet fordulni, míg az 1 000£ alatti munkahelyi személyi sérülések ügyében akkor lehet e bírósághoz fordulni, ha a körzeti bíró úgy ítéli meg, hogy az kellően fontos vagy bonyolult. 2015. szeptember 22. óta a legfelsőbb polgári bíróság nem járhat el a személyi sérülésekkel kapcsolatos 100 000£ alatti keresetek ügyében.

További bíróságok:

Kapcsolódó linkek

Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata

Heraldikai Bíróság - Skócia

Skóciai ingatlanügyi bíróság (Lands Tribunal for Scotland)

Utolsó frissítés: 28/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.