A tagállamok szakosított bíróságai

Svédország

Ez a szakasz a svédországi különös hatáskörű bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Svédország

Különös hatáskörű bíróságok

Több különös hatáskörű bíróság működik konkrét ügytípusok tárgyalására:

  • munkaügyi bíróság (Arbetsdomstolen) munkaügyi jogvitákkal foglalkozik. Munkaügyi vitának minősül minden olyan jogvita, amely a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszonyt érinti. A munkaügyi jogvitákban főszabály szerint a munkaügyi bíróság az első fokon eljáró és az egyetlen, hatáskörrel rendelkező bíróság. A munkaügyi jogviták egyes típusait azonban először a járásbíróság tárgyalja, ezt követően fellebbezést lehet benyújtani a munkaügyi bírósághoz, amely másodfokú és végső fokú bíróságként jár el.
  • gazdasági bíróság (Marknadsdomstolen) többek között a versenyjogi törvény és a piaci gyakorlatokról szóló törvény alkalmazási körébe tartozó jogvitákkal foglalkozik.
  • szabadalmi bíróság (Patentbesvärsrätten) a Svéd Szabadalmi és Nyilvántartási Hivatal (Patent- och registreringsverket) szabadalmakra, védjegyekre és formatervezési mintákra stb. vonatkozó határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket bírálja el. A bíróság határozataival szemben a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz (Högsta förvaltningsdomstolen) lehet fellebbezni.

földügyi és környezetvédelmi bíróságok (Mark- och miljödomstolar) olyan ügyekkel foglalkoznak, mint a vízügyi műveletekkel és környezetre veszélyes műveletekkel kapcsolatos engedélyezés, egészségvédelmi, természetvédelmi, hulladékgyűjtési, szennyezett területekkel és veszélyes hulladékkal kapcsolatos ügyek, környezetvédelmi vonatkozású károkkal és kártérítéssel kapcsolatos ügyek, a tervezési és építési törvény hatálya alá tartozó építési, bontási és földhasználati engedélyekkel kapcsolatos ügyek, területbérlési ügyek, valamint fellebbezések tervezési ügyekben és földparcellázásra, közüzemi szolgalmakra és kisajátításra vonatkozóan. Svédországban öt földügyi és környezetvédelmi bíróság működik, ezek különbíróságok Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå és Östersund körzeti bíróságán belül. A földügyi és környezetvédelmi bíróságok ítéletei és végzései ellen a Földügyi és Környezetvédelmi Fellebbviteli Bírósághoz (Mark- och miljööverdomstolen) lehet fellebbezni, amely a Svea Fellebbviteli Bíróság részeként működik. A földügyi és környezetvédelmi bíróságon indult ügyekben, amelyekben fellebbezésre került sor, amelyet a Földügyi és Környezetvédelmi Fellebbviteli Bíróság elbírált, a Legfelsőbb Bírósághoz (Högsta domstolen) lehet újabb fellebbezést benyújtani.

Tengerészeti bíróságok (Sjörättsdomstolar) foglalkoznak a svéd tengerészeti törvény (1994. évi 1009. sz. törvény) hatálya alá tartozó ügyekkel. Svédországban hét tengerészeti bíróság működik, Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg és Värmland törvényszékei részeként.

migrációs ügyekben eljáró bíróságok (Migrationsdomstolar) felülvizsgálják a Svéd Migrációs Hivatal (Migrationsverket) által a külföldi állampolgárokkal és az állampolgársággal kapcsolatos ügyekben hozott határozatokat. A migrációs ügyekben eljáró bíróságok különös hatáskörű bíróságok, amelyek a malmöi, göteborgi és stockholmi közigazgatási bíróság részeként működnek. A migrációs ügyekben eljáró bíróságok ítéletei és végzései ellen a migrációs ügyekben eljáró fellebbviteli bírósághoz (Migrationsöverdomstolen) lehet fellebbezni, amely a Stockholmi Közigazgatási Bíróság részeként működik.

Bizonyos típusú, bérletet, lakásszövetkezetet és haszonbérletet érintő jogvitákkal regionális bérleti és haszonbérleti döntőbíróságok (hyres- och arrendenämnder) foglalkoznak. Ezek kvázi bírósági szervek, amelyek a bíróságokéhoz hasonló hatáskörökkel rendelkeznek.

Egyéb különleges hatáskörű bíróságok

Svédországban nem működik alkotmánybíróság vagy hasonló testület.

Utolsó frissítés: 09/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.