Specializuoti nacionaliniai teismai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Specializuoti pirmosios instancijos teismai yra komerciniai teismai (trgovački sudovi) ir administraciniai teismai (upravni sudovi). Specializuoti antrosios instancijos teismai yra Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) ir Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)

Toliau nurodyta jų jurisdikcija.

Komerciniai teismai

Kroatijos Respublikoje yra devyni komerciniai teismai (Zagrebe, Splite, Rijekoje, Osijeke, Bjelovare, Varaždine, Zadare, Pazine ir Dubrovnike).

Jie:

 1. ginčo ir ne ginčo tvarka nagrinėja bylas, kai tai numatyta konkrečiuose įstatymuose;
 2. nagrinėja su registracija susijusias bylas ir tvarko teismo registrus;
 3. nagrinėja prašymus, susijusius su bendrovės steigimu, veikimu ir pabaiga;
 4. sprendžia dėl pasiūlymų pradėti bankroto procedūras ir vykdo nemokumo bei bankroto procedūras;
 5. priima sprendimus bylose dėl įrašų Laivų ir jachtų registre, kai tokios bylos pagal Jūrų kodeksą priskiriamos komercinių teismų jurisdikcijai, ir dėl laivų savininkų atsakomybės ribojimo, taip pat nagrinėja skundus dėl galutinio bendrosios avarijos likvidavimo pagrindo, išskyrus atvejus, kai kitaip nustatyta konkrečios rūšies bylai taikomame įstatyme;
 6. vykdo užsienio teismų sprendimų pripažinimo procedūras, taip pat priima arbitražinius sprendimus kilus komerciniams ginčams;
 7. užtikrina įrodymų apsaugą bylose, kuriose turi jurisdikciją;
 8. taiko apsaugos priemones bylose ir bylose, kuriose turi jurisdikciją;
 9. teikia tarptautinę teisinę pagalbą komercinėse bylose renkant įrodymus;
 10. vykdo kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Kroatijos Respublikos komerciniai teismai

Administraciniai teismai

Kroatijos Respublikoje yra keturi administraciniai teismai (Zagrebe, Splite, Rijekoje ir Osijeke).

 1. Jie nagrinėja bylas dėl įstaigų, kurios veikia pagal viešąją teisę, priimtų individualių sprendimų;
 2. nagrinėja bylas dėl įstaigų, kurios veikia pagal viešąją teisę, veiksmų;
 3. nagrinėja bylas dėl nepriimtų individualių sprendimų ar įstaigos, kuri veikia pagal viešąją teisę, neveikimo per įstatyme nustatytą terminą;
 4. nagrinėja bylas dėl administracinių susitarimų ir tokių susitarimų vykdymo;
 5. nagrinėja kitas įstatymais priskirtas bylas.

Kroatijos Respublikos administraciniai teismai

Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas.

 1. Priima sprendimus dėl įprastų skundų dėl savivaldybių teismų sprendimų, susijusių su baudžiamaisiais nusižengimais, ir viešosios teisės subjektų, vykdančių pažeidimo nagrinėjimo procedūras, sprendimų, kai tai numatyta konkrečiuose įstatymuose;
 2. priima sprendimus dėl savivaldybių teismų jurisdikcijos ginčų nagrinėjant baudžiamųjų nusižengimų bylas;
 3. priima sprendimus dėl galutinių ir privalomų sprendimų, susijusių su baudžiamaisiais nusižengimais, apskundimo kasacine tvarka, kai tai numatyta konkrečiuose įstatymuose;
 4. priima sprendimus dėl apeliacinių skundų tarptautinio teisminio bendradarbiavimo su ES valstybėmis narėmis srityje, kiek tai susiję su jų jurisdikcijai priklausančiomis baudžiamųjų nusižengimų bylomis;
 5. prižiūri, kad nusižengimų bylas nagrinėjantys teisėjai tai darytų tinkamai;
 6. vykdo kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 480 75 10
Faks. +385 1 461 12 91

E. paštas predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas

 1. Nagrinėja skundus dėl komercinių teismų pirmąja instancija priimtų sprendimų;
 2. sprendžia komercinių teismų teritorinės jurisdikcijos kolizijos klausimus ir priima sprendimus dėl jurisdikcijos priskyrimo komerciniams teismams;
 3. vykdo kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 489 68 88
Faks. +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas

 1. Nagrinėja skundus dėl administracinių teismų sprendimų ir apskundžiamus sprendimus;
 2. priima sprendimus dėl bendrųjų įstatymų teisėtumo;
 3. sprendžia administracinių teismų jurisdikcijos kolizijos klausimus;
 4. nagrinėja kitas įstatymais priskirtas bylas.

Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 480 78 00
Faks. +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Paskutinis naujinimas: 20/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.