Specializuoti nacionaliniai teismai

Suomija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Suomijos specializuotus teismus.

Turinį pateikė
Suomija

Specializuoti teismai

Suomijos specializuotų teismų uždaviniai numatyti atskiruose teisės aktuose. Specializuoti teismai buvo sukurti nagrinėti tokias bylas, kurių negali nagrinėti bendrosios kompetencijos ar administraciniai teismai, nes tam reikia specialiųjų žinių. Specializuotų teismų sudėtis paprastai priklauso nuo atitinkamai sričiai reikalingų specialiųjų žinių. Specializuoti teismai yra šie:

  • Darbo ginčų teismas
  • Rinkos teismas
  • Socialinio draudimo teismas ir
  • Aukštasis apkaltos teismas.

Darbo ginčų teismas

Darbo ginčų teismas nagrinėja ir sprendžia ginčus dėl Darbo sutarčių įstatymo, Valstybės tarnautojų darbo sutarčių įstatymo, Savivaldybių tarnautojų darbo sutarčių įstatymo ir valstybės tarnautojų darbo sutartis su Evangelikų liuteronų bažnyčia reglamentuojančio teisės akto aiškinimo. Darbo teismas taip pat nagrinėja ginčus, susijusius su valstybės tarnautojų sutartimis ir darbuotojų kolektyvinėmis sutartimis.

Rinkos teismas

Rinkos teismas yra specializuotas konkurencijos ir vykdymo užtikrinimo, intelektinės nuosavybės ir rinkos teisės teismas.

Socialinio draudimo teismas

Socialinio draudimo teismas yra specializuotas socialinės apsaugos bylų teismas. Socialinio draudimo teismas, inter alia, nagrinėja bylas, susijusias su asmens teise gauti profesinę pensiją, nacionalinę pensiją ir bedarbio pašalpą bei kompensacija dėl nelaimingo atsitikimo darbe, profesinės ligos, nusikaltimo padarytos žalos, karininko invalidumo ar nelaimingo atsitikimo atliekant karinę tarnybą.

Aukštasis apkaltos teismas

Aukštasis apkaltos teismas yra specializuotas teismas, nagrinėjantis bylas, kuriose kaltinimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi pareikšti ministrams, taip pat Aukščiausiojo Teismo ir Aukščiausiojo administracinio teismo teisėjams ir tam tikriems vyresniesiems valstybės tarnautojams. Aukštasis apkaltos teismas šaukiamas pagal poreikį.

Papildoma informacija

Suomijos teismų interneto svetainėje skelbiama informacija apie Suomijos teismų sistemą. Tai vieno langelio portalas, kuriame teikiama informacija apie teismus, prokurorus, teisėsaugos institucijas ir teisinę pagalbą.

Pavyzdžiui, portale skelbiama naujausia apeliacinių teismų ir administracinių teismų praktikos medžiaga, taip pat nuorodos į visų teismų interneto svetaines.

Paskutinis naujinimas: 02/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.