Specializuoti nacionaliniai teismai

Kelios valstybės narės turi specializuotus teismus, nagrinėjančius tam tikro pobūdžio bylas. Šie teismai dažnai nagrinėja ginčus administraciniais klausimais, kartais ginčus tarp privačių asmenų ar įmonių.

Kelios valstybės narės turi specializuotus teismus, nagrinėjančius administracines bylas, t. y. valstybės institucijų ir privačių asmenų ar įmonių ginčus dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų, pvz., ginčus dėl statybų leidimo, leidimo užsiimti verslu ar apmokestinimo.

Privačių asmenų ir (arba) įmonių ginčams (civilinėms byloms) nagrinėti kai kurios valstybės narės turi teismus, kurie specializuojasi darbo bylų srityje.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.