Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Nīderlande

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Nederland.

Saturu nodrošina
Nīderlande

Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken in Nederland zijn:

  • Rechtbank: gerecht voor beroepsprocedures in reguliere bestuursrechtelijke zaken.
  • Gerechtshof: hoger beroepsinstantie voor belastingzaken.
  • Hoge Raad: cassatierechter en hoogste instantie voor belastingzaken.
  • Centrale Raad van Beroep: laatste hoger beroepsinstantie voor sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast beroepsinstantie in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven: beroepsinstantie in eerste en enige aanleg voor geschillen op het gebied van economisch bestuursrecht.
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: laatste hoger beroepsinstantie voor alle bestuursrechtelijke zaken die niet worden afgehandeld door andere beroepsinstanties. Daarnaast beroepsinstantie in eerste en enige aanleg in geschillen over onder meer milieu of de ruimtelijke ordening.

Juridische gegevensbanken

Verdere informatie kunt u vinden op de website voor de rechtspraak in Nederland.

Gerelateerde links

Informatie over de gespecialiseerde rechtbanken (in het Engels)

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.