Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Specializētās valstu tiesas

Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Nīderlandē.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Administratīvās tiesas

Nīderlandes administratīvās tiesas ir šādas:

  • rajona tiesa (Rechtbank) — pirmās instances tiesa visās administratīvajās lietās;
  • apelācijas tiesa (Gerechtshof) — apelācijas tiesa nodokļu lietās;
  • Augstākā tiesa (Hoge Raad) — augstākā tiesa nodokļu lietās;
  • Centrālā apelācijas tiesa (Centrale Raad van Beroep) — apelācijas (un pēdējās instances) tiesa sociālā nodrošinājuma lietās;
  • Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesa (College van Beroep voor het bedrijfsleven) — apelācijas (un pēdējās instances) tiesa sociālekonomiskajās administratīvajās tiesībās;
  • Valsts Padomes Administratīvās tiesvedības nodaļa (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) — apelācijas (un pēdējās instances) tiesa visās administratīvajās lietās, kurās nav pieņemts lēmums citās apelācijas tiesās.

Juridiskās datubāzes

Plašāka informācija ir atrodama tīmekļa vietnē, kas attiecas uz Nīderlandes tiesu sistēmu.

Saistītas saites

Informācija par specializētajām tiesām (angļu valodā)

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.