Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Qrati speċjalizzati nazzjonali

Olanda

Din it-taqsima tipprovdilek informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati speċjalizzati fin-Netherlands.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-qrati amministrattivi

Il-qrati amministrattivi fin-Netherlands huma:

  • Il-Qorti Distrettwali (Rechtbank): il-prim’istanza għall-każijiet amministrattivi kollha
  • Il-Qorti tal-Appell (Gerechtshof): il-qorti tal-appell għall-każijiet ta’ taxxa
  • Il-Qorti Suprema (Hoge Raad): il-qorti suprema għall-każijiet ta’ taxxa
  • It-Tribunal Ċentrali tal-Appelli (Centrale Raad van Beroep): il-qorti tal-appell (suprema) għall-każijiet ta’ sigurtà soċjali
  • It-Tribunal tal-Appelli Kummerċjali u Industrijali (College van Beroep voor het bedrijfsleven): il-qorti tal-appell (suprema) għad-dritt amministrattiv soċjoekonomiku
  • Id-Diviżjoni Ġuriżdizzjonali Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): il-qorti tal-appell (suprema) għall-każijiet amministrattivi kollha mhux deċiżi minn qrati tal-appell oħra

Bażijiet tad-data ġuridiċi

Fis-sit web iddedikat għas-sistema ġudizzjarja fin-Netherlands wieħed jista’ jsib aktar informazzjoni.

Links relatati

Informazzjoni dwar il-qrati speċjalizzati (bl-Ingliż)

L-aħħar aġġornament: 27/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.