Qrati speċjalizzati nazzjonali

F’diversi Stati Membri hemm qrati speċjalizzati li jittrattaw kwistjonijiet speċifiċi. Ta’ spiss qrati bħal dawn jittrattaw tilwim li jikkonċerna kwistjonijiet amministrattivi jew f’xi każijiet tilwim bejn persuni privati jew negozji.

Diversi Stati Membri għandhom qrati speċjalizzati għal kwistjonijiet amministrattivi, jiġifieri tilwim bejn awtoritajiet pubbliċi u persuni privati jew ditti rigward deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika, bħal tilwima dwar liċenzja għall-bini, awtorizzazzjoni għall-ġestjoni ta’ negozju jew nota ta’ stima tat-taxxa.

Rigward it-tilwim bejn persuni privati u/jew negozji (“kwistjonijiet ċivili”), f’uħud mill-Istati Membri hemm qrati speċjalizzati fi kwistjonijiet dwar impjiegi.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.