Krajowe sądy szczególne

Dania

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Danii.

Autor treści:
Dania

Sądy szczególne

Sąd Morski i Gospodarczy (Sø- og Handelsretten)

Od jego utworzenia w 1862 r. Sąd Morski i Gospodarczy rozpoznaje sprawy dotyczące spraw morskich i gospodarczych z całego kraju.

Właściwość Sądu Morskiego i Gospodarczego jest stopniowo rozszerzana; dziś sąd ten rozpoznaje sprawy dotyczące duńskiej ustawy o znaku towarowym, ustawy o wzorach, ustawy o praktykach handlowych, ustawy o konkurencji, międzynarodowych warunków obrotu handlowego i innych zagadnień gospodarczych.

Dodatkowo wydział ds. upadłości tego sądu rozpoznaje sprawy dotyczące upadłości, zawieszenia płatności, przymusowego ściągnięcia należności i rozłożenia spłaty długu na raty, na obszarze Wielkiej Kopenhagi.

Sąd ds. rejestracji nieruchomości (Tinglysningsretten)

Sąd ds. Rejestracji Nieruchomości został utworzony w dniu 1 stycznia 2007 r. Obszar jego właściwości rozciąga się na całe terytorium Danii.

Sąd ten będzie stopniowo przejmował zadanie rejestracji od sądów rejonowych. Będzie zajmował się sprawami rejestracji tytułów własności nieruchomości, hipotek i innych opłat, intercyz małżeńskich itp.

Sąd ds. Rejestracji Nieruchomości rozstrzyga spory związane z rejestracją. Od jego orzeczenia przysługuje odwołanie do Sądu Wyższego dla zachodniej Danii.

Sąd dyscyplinarny dla kadr wymiaru sprawiedliwości (Den Særlige Klageret)

Sąd ten rozpoznaje sprawy dyscyplinarne przeciwko sędziom lub innym urzędnikom sądowym zatrudnionym przez sądy, w tym przez sądy dla Wysp Owczych i Grenlandii, a także Komisję ds. Dopuszczalności Środków Odwoławczych. Ponadto sąd może wznowić postępowanie w sprawach karnych i odsunąć obrońcę od udziału w postępowaniu w sprawach karnych.

W skład sądu wchodzi sędzia sądu najwyższego, sędzia sądu wyższego, sędzia sądu rejonowego, prawnik oraz prawnik posiadający fachową wiedzę naukową.

Sądy administracyjne

W duńskim systemie sądownictwa nie ma sądów administracyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.