În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Instanțe judecătorești specializate

Anglia şi Ţara Galilor

În această pagină sunt prezentate informații despre unele dintre instanțele specializate din Anglia și Țara Galilor, printre care se numără și tribunalele.

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Instanțe administrative

Legea din 2007 privind instanțele judecătorești și executarea hotărârilor pronunțate de acestea (Tribunals and Courts Enforcement Act 2007) a creat o structură unificată din care fac parte majoritatea tribunalelor. Această structură este formată din Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) și Tribunalul Superior (Upper Tribunal), fiecare având camere separate, care reunesc jurisdicții similare și sunt competente în materii diferite. Informații detaliate cu privire la acestea sunt publicate pe site-ul web al Serviciului „Instanțe judecătorești” al Majestății Sale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal)

Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) are competență generală. Principala sa atribuție este de a soluționa căile de atac introduse împotriva hotărârilor administrative în domeniile sale de competență. În unele materii are competență pe întreg teritoriul Regatului Unit. În prezent, Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) are șase camere:

 • Camera pentru drepturi sociale (Social Entitlement Chamber);
 • Camera pentru sănătate, educație și asistență socială (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Camera pentru pensii de război și compensații acordate militarilor (War Pensions and Armed Forces Compensation);
 • Camera în materie fiscală (Tax Chamber);
 • Camera care soluționează căi de atac introduse împotriva deciziilor autorităților de reglementare (General Regulatory Chamber);
 • Camera pentru imigrație și azil (Immigration and Asylum Chamber);
 • Camera pentru litigii în materie de proprietate (Property Chamber).

Tribunalul Superior (Upper Tribunal)

Tribunalul Superior (Upper Tribunal) soluționează, în principal, dar nu exclusiv, căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal). Este o instanță superioară care păstrează o evidență în scris a tuturor actelor și procedurilor sale (court of record) și are, de asemenea, competența de a soluționa cauze de control jurisdicțional în anumite circumstanțe.

Tribunalul Superior (Upper Tribunal) are următoarele camere:

 • Camera pentru căi de atac în materia contenciosului administrativ (Administrative Appeals Chamber);
 • Camera pentru bunuri imobile (Lands Chamber):
 • Camera competentă în materie fiscală (Tax and Chancery Chamber);
 • Camera pentru imigrație și azil (Immigration and Asylum Chamber);

Membrii completului tribunalelor au cunoștințe de specialitate în materia care face obiectul căilor de atac. Judecătorii sunt experți în ramura dreptului de competența tribunalului, iar membrii completului fără studii juridice fie au calificare profesională, fie au experiență practică în domeniul în cauză. Structura completelor care soluționează cauzele depinde de obiectul căii de atac.

Tribunalul pentru litigii în materie de dreptul muncii (Employment Tribunal) și Tribunalul pentru soluționarea căilor de atac în materie de dreptul muncii (Employment Appeal Tribunal)

Tribunalul pentru litigii în materie de dreptul muncii (Employment Tribunal) și Tribunalul pentru soluționarea căilor de atac în materie de dreptul muncii (Employment Appeal Tribunal) nu fac parte din structura unificată a tribunalelor, dar beneficiază de sprijinul Serviciului „Instanțe judecătorești” al Majestății Sale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service), și îndeplinesc sarcinile administrative necesare pentru a permite soluționarea cauzelor ce le sunt înaintate.

În Anglia și Țara Galilor, Curtea Administrativă (Administrative Court) are competență în materie de drept administrativ pe întreg teritoriul Angliei și Țării Galilor, precum și competență de control jurisdicțional asupra instanțelor inferioare.

Instanțe specializate

În Anglia și Țara Galilor există mai multe instanțe specializate:

 • Coroners' Courts: în cadrul acestora, un funcționar cu atribuții judiciare și administrative (coroner) investighează cauzele deceselor violente, nenaturale și care ridică suspiciuni sau ale deceselor subite în cazul cărora motivele sunt necunoscute; în unele cazuri, acesta este asistat de un juriu (coroner's jury);
 • Court of Protection: pronunță hotărâri privind patrimoniul, asistența medicală și bunăstarea personală a adulților (și a copiilor, într-un număr limitat de cazuri) lipsiți de discernământ. De asemenea, are competența de a emite declarații cu privire la capacitatea unei persoane de a lua o anumită decizie. Este o instanță superioară care păstrează o evidență în scris a tuturor actelor și procedurilor sale (court of record) și stabilește precedente;
 • Courts Martial: soluționează cauze de drept militar introduse împotriva membrilor forțelor armate;
 • Ecclesiastical Courts: soluționează cauze legate de Biserica Anglicană și de dreptul ecleziastic;
 • Commercial/Mercantile Courts: soluționează litigii comerciale;
 • Technology and Construction Courts: soluționează litigii legate de lucrări de construcții sau de contracte din domeniul informatic.

Linkuri conexe

Serviciul „Instanțe judecătorești” al Majestății Sale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Ultima actualizare: 28/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.