Instanțe judecătorești specializate

Estonia

Această secțiune vă oferă informații despre organizarea instanțelor administrative și a celor specializate din Estonia.

Conținut furnizat de
Estonia

Instanțe specializate

Constituția Republicii Estonia specifică faptul că se poate dispune prin lege constituirea de instanțe specializate, cu competențe specifice. Este interzisă constituirea de instanțe extraordinare.

În Estonia nu au fost instituite instanțe specializate.

Curtea Constituțională

Curtea Supremă (Riigikohus) îndeplinește simultan funcțiile de instanță de ultim grad de jurisdicție și de curte constituțională.

În calitate de curte constituțională, Curtea Supremă:

 • soluționează cererile de verificare a conformității constituționale a legilor de aplicabilitate generală sau a refuzurilor de adoptare a legilor de acest tip;
 • soluționează cererile de verificare a conformității acordurilor internaționale cu dispozițiile Constituției;
 • soluționează cererile de emitere a unui aviz cu privire la interpretarea Constituției în raport cu legislația Uniunii Europene;
 • soluționează cererile și plângerile împotriva hotărârilor Riigikogu (Parlamentul Estoniei), ale Consiliului Riigikogu și ale Președintelui Republicii;
 • soluționează cererile de declarare a unui membru al Riigikogu, a Președintelui Republicii, a Cancelarului Justiției sau a Auditorului General drept incapabil să își îndeplinească atribuțiile pentru o perioadă de timp îndelungată;
 • soluționează cererile de destituire a unui membru al Riigikogu;
 • decide cu privire la acordarea aprobării pentru ca Președintele Riigikogu, acționând ca Președinte al Republicii, să convoace alegeri parlamentare extraordinare sau să refuze promulgarea unei legi;
 • soluționează cererile de încetare a activități unui partid politic;
 • soluționează plângerile și protestele împotriva deciziilor și acțiunilor comitetelor electorale.

Persoanele fizice nu pot formula căi de atac în materie constituțională.

Datele de contact ale Curții Supreme pot fi găsite pe site-ul acesteia.

Legea privind procedura jurisdicțională în materie de control constituțional reglementează controlul constituțional.

Instanțele administrative

Instanțele de prim grad de jurisdicție din sistemul administrativ soluționează cazurile administrative cu care sunt sesizate. În Estonia, acestea sunt autorități judiciare independente numai pentru primul grad de jurisdicție.

Deciziile emise de aceste instanțe administrative de prim grad de jurisdicție fac obiectul controlului de către instanțele districtuale, prin căile de apel eventual introduse și care reprezintă al doilea grad de jurisdicție.

Competența instanțelor administrative, procedura de sesizare a unei instanțe administrative și normele procedurale pe care le aplică aceste instanțe sunt prevăzute în Codul de procedură administrativă.

Instanțele administrative

În Estonia funcționează două instanțe administrative: cea din Tallinn și cea din Tartu.

La rândul lor, acestea sunt împărțite în secții:

Instanța administrativă din Tallinn are două secții:

 • la Tallinn
 • și la Pärnu,

iar instanța administrativă de la Tartu are secții:

 • la Tartu
 • și la Jõhvi.

Instanțe districtuale:

În Estonia există două instanțe districtuale, care reprezintă al doilea grad de jurisdicție.

 • Instanța districtuală de la Tallinn (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Instanța districtuală de la Tartu (Tartu Ringakonnakohus)

Datele de contact ale instanțelor din Estonia sunt disponibile pe site-ul dedicat acestora. Accesul la aceste date de contact este gratuit.

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.