Instanțe judecătorești specializate

Italia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la organizarea instanțelor specializate din Italia.

Conținut furnizat de
Italia

Instanțe specializate – introducere

Justiția italiană este administrată în numele poporului italian, iar judecătorii, în temeiul Constituției, nu se supun decât legii. În temeiul articolului 102 din Constituția italiană, funcția jurisdicțională este exercitată de instanțele judecătorești obișnuite, care sunt instituite prin normele privind sistemul judiciar și reglementate de acestea: cu alte cuvinte, se interzice instituirea de instanțe extraordinare sau specializate (altele decât cele prevăzute în mod expres). Specializate în anumite materii, în cadrul instanțelor judecătorești obișnuite, se pot înființa numai secții ale căror judecători sunt asistați de cetățeni care nu sunt judecători de profesie. Cu toate acestea, chiar în Constituție se prevăd situații în care se pot institui organe judiciare care nu fac parte din sistemul judiciar (instanțele judecătorești obișnuite).

Instanțele specializate

În materia dreptului civil (în sens larg), instanțele judecătorești italiene se împart în două categorii: „obișnuite” și „administrative”. Instanțele administrative sunt competente să apere, împotriva administrației publice, interese legitime și, în domenii specifice prevăzute de lege, drepturi individuale: instanțele administrative sunt instanțele administrative regionale (Tribunale Amministrativo Regionale), de prim grad de jurisdicție, și Consiliul de Stat (Consiglio di Stato), instanța de apel. Instanțele judecătorești obișnuite sunt competente în cauzele legate de „drepturi individuale” (diritti soggettivi); instanțele administrative sunt competente în materie de „interese legitime” (interessi legittimi). Codul justiției administrative – care enumeră, de asemenea, diferitele tipuri de competență – este prevăzut în Decretul legislativ nr. 104 din 2010. Codul justiției administrative (codice di giustizia amministrativa - CGA) este disponibil (gratuit) în limbile franceză, engleză și germană.

O altă entitate judiciară este Curtea de Conturi (Corte dei conti). Aceasta este competentă în materie de contabilitate publică și cu privire la alte aspecte prevăzute de lege. Codul de justiție contabilă (codice di giustizia contabile) este prevăzut în Decretul legislativ nr. 174 din 2016.

În Italia există, de asemenea, instanțe fiscale; normele de procedură ale acestora sunt prevăzute în Decretul legislativ nr. 546 din 1992. Competența în domeniul fiscal este exercitată de instanțele fiscale provinciale (commissioni tributarie provinciali, instanțe de prim grad de jurisdicție) și de instanțele fiscale regionale (commissioni tributarie regionali, instanțele de apel). Instanțele fiscale sunt competente pentru toate litigiile care au drept obiect impozite de orice tip, inclusiv impozitele regionale, provinciale și municipale, contribuțiile la serviciul național de sănătate (Servizio sanitario nazionale), suprataxele și cotele suplimentare de impozit, precum și sancțiunile aferente acestora, dobânzile și orice alte taxe auxiliare.

Împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele specializate pot fi introduse căi de atac la Curtea de Casație în caz de încălcare a legii (articolul 111 din Constituție).

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.