Instanțe judecătorești specializate

Luxemburg

În această secțiune este prezentată o imagine de ansamblu asupra instanțelor specializate din Luxemburg.

Conținut furnizat de
Luxemburg

Instanțele specializate din sistemul jurisdicțional de drept comun

Consiliul de arbitraj pentru asigurări sociale și Consiliul superior pentru asigurări sociale

Toate litigiile în materie de asigurări sociale legate de afiliere sau răspundere, de contribuții, amenzi administrative și prestații, cu excepția celor acoperite de articolul 317 sau referitoare la articolele 147 și 148 din Codul asigurărilor sociale (Code des assurances sociales), sunt judecate de Consiliul de arbitraj pentru asigurări sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale) sau, în recurs, de Consiliul superior pentru asigurări sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Hotărârile definitive pronunțate de Consiliul de arbitraj și hotărârile pronunțate de Consiliul superior pot fi atacate pentru o chestiune de drept la Curtea de Casație (Cour de cassation).

Instanțe administrative

Tribunalul administrativ

În absența unor dispoziții legale contrare, la Tribunalul administrativ (Cour administrative), cu sediul în Luxemburg, pot fi introduse căi de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul Administrativ de Primă Instanță (Tribunal administratifcu privire la cereri de anulare a unor decizii administrative individuale sau a unor decizii pronunțate în legătură cu măsuri administrative cu caracter normativ. De asemenea, Tribunalul Administrativ se pronunță în recurs și ca instanță de fond în proceduri de contestare a deciziilor altor tribunale administrative care au judecat acțiuni în reformare, în cazul în care anumite legi speciale acordă competență acelor instanțe.

Toți avocații care au dreptul de a pleda în fața instanțelor din Marele Ducat al Luxemburgului au, de asemenea, dreptul de a pleda în fața Tribunalului Administrativ; totuși, doar avocații incluși pe Lista I a cauzelor, întocmită în fiecare an de Consiliile Barourilor (conseils des ordres des avocats), au dreptul de a întreprinde măsurile pregătitoare și procedurale (reprezentarea legală).

Statul este reprezentat în fața Tribunalului Administrativ de către un funcționar al guvernului sau de un avocat.

Tribunalul Administrativ de Primă Instanță

Tribunalul Administrativ de Primă Instanță (Tribunal administratif), cu sediul în Luxemburg, se pronunță cu privire la acțiuni formulate pentru lipsă de autoritate, acțiuni cu abuz de putere, exercitarea inadecvată a autorității sau încălcarea legii sau a procedurilor destinate protejării intereselor private, împotriva oricăror decizii administrative cu privire la care nu este disponibilă nicio altă cale de atac în conformitate cu legislația și regulamentele și împotriva măsurilor administrative cu caracter normativ, indiferent de autoritatea care le-a emis. În general, acesta judecă, de asemenea, litigii legate de impozitarea directă și de impozitele și taxele locale.

Împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul Administrativ de Primă Instanță pot fi introduse recursuri la Tribunalul Administrativ.

Tribunalul Administrativ de Primă Instanță este instanța de fond pentru contestațiile formulate împotriva deciziilor șefului Autorității de Impozitare Directă (Administration des contributions directes) în situațiile în care legislația relevantă prevede astfel de acțiuni.

Alte instanțe specializate

Curtea Constituțională

Curtea Constituțională (Cour Constitutionnelle) pronunță hotărâri cu privire la conformitatea legilor cu Constituția, cu excepția cazului în care o lege ratifică un tratat.

Atunci când o parte ridică problema conformității unei legi cu Constituția în fața unei instanțe de drept comun sau a unei instanțe administrative, instanța are obligația de a sesiza Curtea Constituțională, cu excepția cazului în care, în opinia sa: a) nu este necesară o decizie privind problema ridicată pentru a pronunța o hotărâre; b) problema ridicată este nefondată; c) Curtea Constituțională s-a pronunțat deja cu privire la o problemă în același scop.

Curtea Constituțională este formată din președintele Curții Supreme de Justiție (Cour supérieure de justice), președintele Tribunalului Administrativ, doi judecători ai Curții de Casație și cinci judecători numiți de Marele Duce cu avizul comun al Curții Supreme de Justiție și al Tribunalului Administrativ. Curtea Constituțională cuprinde o singură secție de cinci judecători.

Baze de date juridice în aceste domenii

Vă rugăm să consultați secțiunea referitoare la instanțe de pe site-ul web al Ministerului Justiției.

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Vă rugăm să consultați site-ul web al Consiliului de arbitraj pentru asigurări sociale și al Consiliului superior pentru asigurări sociale

Vă rugăm să consultați site-ul web al Instanțelor administrative.

Vă rugăm să consultați site-ul web al Curții Constituționale

Linkuri conexe

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 20/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.