În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Instanțe judecătorești specializate

Scoţia

În această pagină sunt prezentate informații despre unele dintre instanțele specializate din Scoția.

Conținut furnizat de
Scoţia

Instanțe administrative

Legea din 2007 privind instanțele judecătorești și executarea hotărârilor pronunțate de acestea (Tribunals and Courts Enforcement Act 2007) a creat o structură unificată din care fac parte majoritatea tribunalelor cu un domeniu de competență rezervat guvernului Regatului Unit. Această structură este formată din Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) și Tribunalul Superior (Upper Tribunal), fiecare având camere separate, care reunesc jurisdicții similare și sunt competente în materii diferite. Informații detaliate cu privire la acestea sunt publicate pe site-ul web al Serviciului „Instanțe judecătorești” al Majestății Sale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Legea din Scoția din 2014 privind tribunalele [Tribunals (Scotland) Act 2014] a instituit un singur Tribunal de Primă Instanță (First-tier Tribunal) și un singur Tribunal Superior (Upper Tribunal) pentru Scoția. Primele tribunale au fost transferate în cadrul noii structuri la 1 decembrie 2016.

În temeiul articolului 39 din Legea privind Scoția din 2016 (Scotland Act 2016), gestionarea și funcționarea mai multor tribunale cu un domeniu de competență rezervat au fost descentralizate, intrând în sfera de responsabilitate a Scoției.

Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) din Regatul Unit

Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) din Regatul Unit este o instanță cu competență generală. Principala sa atribuție este de a soluționa căile de atac introduse împotriva hotărârilor administrative în domeniile sale de competență. În unele materii are competență pe întreg teritoriul Regatului Unit, inclusiv în Scoția. În prezent, Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) are șapte camere:

 • Camera pentru drepturi sociale (Social Entitlement Chamber);
 • Camera pentru sănătate, educație și asistență socială (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Camera pentru pensii de război și compensații acordate militarilor (War Pensions and Armed Forces Compensation);
 • Camera în materie fiscală (Tax Chamber);
 • Camera care soluționează căi de atac introduse împotriva deciziilor autorităților de reglementare (General Regulatory Chamber);
 • Camera pentru imigrație și azil (Immigration and Asylum Chamber);
 • Camera pentru litigii în materie de proprietate (Property Chamber).

Tribunalul Superior (Upper Tribunal) din Regatul Unit

Tribunalul Superior (Upper Tribunal) din Regatul Unit soluționează, în principal, dar nu exclusiv, căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal) din Regatul Unit. Este o instanță superioară care păstrează o evidență în scris a tuturor actelor și procedurilor sale (court of record) și are, de asemenea, competența de a soluționa cauze de control jurisdicțional în anumite circumstanțe.

Tribunalul Superior (Upper Tribunal) din Regatul Unit are următoarele camere:

 • Camera pentru căi de atac în materia contenciosului administrativ (Administrative Appeals Chamber);
 • Camera pentru bunuri imobile (Lands Chamber):
 • Camera competentă în materie fiscală (Tax and Chancery Chamber);
 • Camera pentru imigrație și azil (Immigration and Asylum Chamber).

Membrii completului tribunalelor au cunoștințe de specialitate în materia care face obiectul căilor de atac. Judecătorii sunt experți în ramura dreptului de competența tribunalului, iar membrii completului fără studii juridice fie au calificare profesională, fie au experiență practică în domeniul în cauză. Structura completelor care soluționează cauzele depinde de obiectul căii de atac.

Tribunalul pentru litigii în materie de dreptul muncii (Employment Tribunal) și Tribunalul pentru soluționarea căilor de atac în materie de dreptul muncii (Employment Appeal Tribunal)

Tribunalul pentru litigii în materie de dreptul muncii (Employment Tribunal) și Tribunalul pentru soluționarea căilor de atac în materie de dreptul muncii (Employment Appeal Tribunal) nu fac parte din structura unificată a tribunalelor, dar beneficiază de sprijinul Serviciului de instanțe judecătorești al Majestății Sale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service), care îndeplinește sarcinile administrative necesare pentru a permite soluționarea cauzelor înaintate celor două tribunale. Scoția are propriul său Tribunal pentru soluționarea căilor de atac în materie de dreptul muncii (Employment Appeal Tribunal).

Tribunalele din Scoția

În Scoția își desfășoară activitatea o serie de tribunale, majoritatea fiind conduse de propriul președinte și având propriile competențe în materie de executare. Tribunalele din Scoția au competență în materii diverse, de la soluționarea căilor de atac introduse împotriva amenzilor pentru parcare ilegală la măsuri obligatorii de tratament și internare pentru persoanele cu boli mintale grave.

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de tribunalele din Scoția sunt soluționate de instanțele civile din Scoția și pot fi examinate de Sheriff Court și de Court of Session.

Reforma tribunalelor din Scoția

Legea din Scoția din 2014 privind tribunalele [Tribunals (Scotland) Act 2014] a instituit o structură simplificată pe două niveluri. Judecătorul cu cel mai înalt rang din Scoția, Lord President, conduce noile structuri, la fel ca în cazul modelului din Regatul Unit, descris mai sus. Lord President a delegat o serie de funcții către Lady Smith, care a fost numită în funcția de președintă a Tribunalului din Scoția.  Tribunalul Superior (Upper Tribunal) va soluționa majoritatea căilor de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul de Primă Instanță (First-tier Tribunal), această competență fiind astfel retrasă celorlalte instanțe. Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția (Scottish Courts and Tribunals Service) se va ocupa de administrarea Tribunalului de Primă Instanță (First-tier Tribunal) și a Tribunalului Superior (Upper Tribunal). Tribunalele vor fi transferate în cadrul noii structuri a tribunalelor din Scoția în etape, primul transfer având loc în decembrie 2016.

Practica tribunalelor

În ansamblu, procedura tribunalelor din Regatul Unit și din Scoția tinde să fie mai puțin formală decât cea a altor instanțe. Din complete pot face parte specialiști în alte domenii decât cel juridic sau experți, cum ar fi medici și persoane fără pregătire juridică, însă președintele are aproape întotdeauna studii juridice.

În Scoția, cauzele de drept administrativ (control jurisdicțional) sunt soluționate de Court of Session. Informații suplimentare privind tribunalele din Scoția sunt publicate pe site-ul web al serviciului „Instanțe judecătorești” din Scoția.

Instanțe specializate

În Scoția, dacă o cauză (civilă sau penală) ridică probleme constituționale rezultate în urma descentralizării puterii în Regatul Unit (de exemplu, în materia drepturilor omului), atunci cauza poate fi soluționată de Curtea Supremă (Supreme Court) a Regatului Unit.

Sheriff Personal Injury Court (instanță specializată în cauze având ca obiect prejudicii personale)

Această instanță a fost înființată la 22 septembrie 2015 pentru a îndeplini rolul de centru național de expertiză în cauze având ca obiect prejudicii personale. Sheriff Personal Injury Court soluționează doar cauze în care valoarea despăgubirilor solicitate este mai mare de 5 000 GBP. De asemenea, părțile au posibilitatea de a solicita despăgubiri de orice valoare pentru prejudicii personale prin sesizarea Sheriff Court de la nivel local. Prejudiciile personale suferite la locul de muncă fac obiectul unor reglementări speciale: cererile de despăgubire de peste 1 000 GBP pot fi introduse direct la Sheriff Personal Injury Court; tot Sheriff Personal Injury Court soluționează și cererile mai mici de 1 000 GBP, dacă i-au fost trimise de Sheriff Court de la nivel local, care a considerat că respectivele cereri au un grad suficient de importanță sau de dificultate, Începând cu 22 septembrie 2015, Court of Session nu mai poate soluționa cauze în care despăgubirile solicitate pentru prejudicii personale sunt mai mici 100 000 GBP.

Alte instanțe:

Linkuri conexe

Serviciul „Instanțe judecătorești” al Majestății Sale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Court of the Lord Lyon

Scottish Land Court

Ultima actualizare: 28/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.