Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Nizozemska

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Nizozemskem.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Upravna sodišča (Administratieve rechtbanken)

Upravna sodišča na Nizozemskem so naslednja:

  • okrožna sodišča (Rechtbanken): prvostopenjska sodišča za vse upravne zadeve;
  • pritožbena sodišča (Gerechtshoven): pritožbena sodišča za davčne zadeve;
  • Vrhovno sodišče (Hoge Raad): vrhovno sodišče za davčne zadeve;
  • Višje sodišče za zadeve s področja socialnega varstva in javnih uslužbencev (Centrale Raad van Beroep): pritožbeno sodišče in sodišče zadnje stopnje za zadeve s področja socialnega varstva;
  • Višje upravno sodišče za gospodarske zadeve (College van Beroep voor het bedrijfsleven): pritožbeno sodišče in sodišče zadnje stopnje za socialno-gospodarsko upravno pravo;
  • Oddelek za upravne spore pri Državnem svetu (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): pritožbeno sodišče in sodišče zadnje stopnje za vse upravne zadeve, o katerih ne odločajo druga pritožbena sodišča.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij najdete na spletišču na temo sodnega sistema na Nizozemskem.

Sorodne povezave

Informacije o specializiranih sodiščih (v angleščini)

Zadnja posodobitev: 25/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.